Akademia Menedżera - Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera

Moduł 2 – Komunikacja i rozmowy podsumowujące

akademia menedżera Norman Benett

Termin kursu:

 • 27 – 28 kwietnia 2018 – I zjazd
 • 11 – 12 maja 2018 – II zjazd
 • 25 – 26 maja 2018 – III zjazd

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ III – KOMUNIKACJA i FEEDBACK

 

1. KLUCZOWEZASADY KOMUNIKACYJNE A ZARZĄDZANIE

Jakie znaczenie ma prawidłowa komunikacja dla efektywności pracy? Jak konstruować czytelne komunikaty? Jak przekazywać informacje trudne i nieprzyjemne?

 • Co oznacza efektywna komunikacja w zespole?
 • Znaczenie komunikowania się z podwładnymi
 • Dobry przepływ informacji a atmosfera w firmie
  • Komunikacja jedno i dwustronna
  • Komunikacja pionowa i pozioma
  • Znaczenie sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu się
 • Zasady prowadzenia skutecznych spotkań

2 .STYLE KOMUNIKACYJNE i ASERTYWNOŚĆ

 Przepracujemy bardziej zaawansowane umiejętności komunikacyjne menadżerów związane z rozpoznawaniem i dostrajaniem przekazu do różnych typów osobowości.

 • Style komunikacji społecznej: mocne i słabe strony kierownika
  • Diagnoza stylu komunikacji u swoich podwładnych
  • Aktywne słuchanie jako sposób na dotarcie do intencji nadawcy komunikatu
  • Jak, kiedy i po co warto dostosowywać swój styl przekazu informacji?
 • Mapy percepcyjne – czyli jak różnimy się w postrzeganiu rzeczywistości?
  • Jakim jestem nadawcą?, Jakim jestem odbiorcą?
  • Intencja nadawcy komunikatu – jak ją właściwie odczytać/zrozumieć? – Model komunikacyjny F. von THUNA
 • Asertywność menadżerska – czym jest a czym nie jest?

 


DZIEŃ IV – ROZMOWY PODSUMOWUJĄCE

 

1. OCENIANIE WYKONANEJ PRACY I ZNACZENIE INFORMACJI ZWROTNYCH

 Według jakich kryteriów oceniać wykonanie zadań? W jaki sposób informować o efektach pracy? Jak i kiedy mówić o błędach? W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić rozmowę? Dlaczego tak ważne jest chwalenie pracowników?

 • Znaczenie informacji zwrotnych
 • Metody przekazywania informacji zwrotnych
 • Przekazywanie informacji o błędach
 • najważniejsze zasady
 • w jaki sposób formułować konstruktywną krytykę – technika SZEPT
 • Pochwały i komplementy – niedoceniane narzędzie menedżera
 • Prowadzenie okresowych rozmów podsumowująco-rozwojowych

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Rezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Translate »