Akademia Menedżera - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera

Moduł 1- Przywództwo i wyznaczanie celów

Akademia Menedżera

Termin kursu:

 • 27 – 28 kwietnia 2018 – I zjazd
 • 11 – 12 maja 2018 – II zjazd
 • 25 – 26 maja 2018 – III zjazd

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ I – LEADERSHIP

 1. Z CZYM WIĄŻE SIĘ ROLA MENADŻERA?

Jakie są główne zadania i specyfika pracy na stanowisku kierowniczym? Na czym opierać się budując swoją pozycję i autorytet w zespole? Jakie są kluczowe kompetencje menadżera?

 • Główne zadania składające się na proces zarządzania ludźmi
 • Od jakich czynników zależy autorytet lidera formalnego
 • Rola i pożądane kompetencje menadżera w zespole

 

2. LIDER I ZESPÓŁ

 Zajmiemy się zagadnieniami związanymi z budowaniem zespołu i relacji z pracownikami. Przyjrzymy się etapom rozwoju zespołu i związanej z tym efektywności, oraz adekwatnym interwencjom szefa na poszczególnych etapach.

 • Czym charakteryzuje się dobry zespół
 • Zasady tworzenia zespołu
 • Etapy rozwoju grupy pracowników
 • Jakie działania i postawy lidera gwarantują efektywność zespołu na różnych jego etapach

 

3. STYLE KIEROWANIA A DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU

 Określenie własnej tendencji do stosowania wybranego stylu przywódczego. Dopasowanie stylu do dojrzałości pracowników, w taki sposób, aby było to motywujące i skuteczne.

 • Analiza własnego stylu kierowania – MODEL KENA BLANCHARDA
 • Dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania
 • Dojrzałość pracowników – analiza postaw indywidualnych
 • Dystans czy partnerstwo w relacji z podwładnymi
 • Przywództwo transakcyjne czy transformacyjne

 


DZIEŃ II – DELEGOWANIE ZADAŃ I WYZNACZANIE CELÓW

 1. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ

 Jak delegować zadania? Jakie są zalety i wady delegowania? Dlaczego delegowanie jest elementem dobrego organizowania pracy? Jak przekazywać zadania w sposób motywujący, jednocześnie dbając o efektywność działań?

 • Przyczyny niechęci wobec delegowania
 • Korzyści wynikające z dzielenia się swoimi zadaniami
 • Zasady delegowania
 • Stopnie delegowania uprawnień
 • Przekazywanie zadań i poleceń służbowych

 

2. ZASADY SKUTECZNEGO FORMUŁOWANIA CELÓW

 Cele organizacji określają co, kto i kiedy ma osiągnąć. Jednak przede wszystkim precyzują przedmiot dążeń członków organizacji, tzn.: pożądany stan lub rezultat, jego cechy i termin wystąpienia. Dlatego każdy lider/menadżer potrzebuje sprawnie wyznaczać cele dla swoich zespołów, spójne z celami i strategią firmy, dzięki którym będzie osiągał pożądane wyniki w okreslonym czasie.

 • Do czego przydatny jest trafny cel?
 • Co nazywamy celem a co zadaniem?
 • Rodzaje celów
 • Od czego zależy trafność celu?
 • Dlaczego wymiarowanie celu jest kluczowe?
 • Miary celów
 • Zasada SMART + i zasada ekologii

3. MOTYWOWANIE i BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁU

 Czym są procesy motywacyjne? Czym jest automotywacja i jak ją uruchamiać? W jaki sposób wartości, potrzeby i oczekiwania pracownicze przekładają się na ich osobiste motywacje do pracy? Jak skutecznie zarządzać potrzebami i oczekiwaniami ludzi nie naruszając ich granic osobistych?

 • Automotywacja kierownika – jak się motywuję do efektywnej pracy?
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Jak reaguję na sukces, a jak na porażki?
  • SPP czyli moje zasoby, potencjał i mocne strony na dziś – jak je wykorzystuję.
 • Rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników
 • Przyczyny demotywacji – jak jej zapobiegać?
 • Presja i kara czy nagroda i wzmocnienie
 • Motywowanie pozafinansowe – techniki i sposoby
 • Budowanie zaangażowania w zespole – kluczowe czynniki wpływu

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


 Oferta z rabatem 1000 zł ważna wyłącznie do 23 kwietnia 2018

Rezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.