Lider Pack - Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

Lider Pack

KOMPAKTOWE FORMY SZKOLENIOWE

 

Cel warsztatów

Celem każdego z 20 warsztatów w programie Lider Pack jest przekazanie podczas 4 godzinnego spotkania praktycznych umiejętności podnoszących efektywność funkcjonowania menedżerów  głównie w środowisku zawodowym, ale także w życiu pozazawodowym. 

Na każdym warsztacie uczestnicy otrzymają 1-2 użyteczne narzędzia/ metody/ techniki do zastosowania zaraz po szkoleniu.

 

Lista 20 warsztatów:

 1. Pragmatyczne przywództwo,
 2. Budowanie zaangażowania, 
 3. Budowanie autorytetu lidera,
 4. Wyznaczanie celów,
 5. Delegowanie,
 6. Przekazywanie feedbacku,
 7. Rozwiązywanie konfliktów,
 8. Przeprowadzanie przez zmianę,
 9. Asertywność szefa,
 10. Coaching menedżerski,
 11. Przekazywanie wiedzy i uczenie,
 12. Rozmowy oceniająco-rozwojowe,
 13. Rozmowy dyscyplinujące,
 14. Exit interview,
 15. Zwalnianie pracowników,
 16. Negocjowanie szefowskie,
 17. Efektywność osobista lidera,
 18. Zarządzanie własną energią,
 19. Prowadzenie ciekawych spotkań,
 20. Antystres szefa.
Sprzedaż i obsługa klienta

 Lider Pack - Korzyści dla organizacji

Wzrost wydajności i zaangażowania menedżerów i ich zespołów. Większa świadomość menedżerska dotycząca praktyk zarządzania we własnej organizacji – możliwy punkt wyjścia do działań naprawczych. Poprawa komunikacji i relacji w zespołach. Wzrost świadomości zespołów, a co za co za tym idzie - współodpowiedzialność za wyniki, eliminacja konfliktów, samodzielne rozwiązywanie konfliktów w zespole.

 

Korzyści dla Uczestnika:


Zapoznanie z praktycznymi metodami zarządzania i efektywnego organizowania sobie pracy. Podniesienie efektywności funkcjonowania w pracy i życiu osobistym. Możliwość przećwiczenie umiejętności w bezpiecznych warunkach. Poznanie nowych koncepcji. Zapoznanie z podstawami psychologii zarządzania. Wzrost autorytetu i budowanie pewności siebie. Zminimalizowanie lub eliminacja negatywnych zjawisk w swoim środowisku pracy. Większa świadomość własnego potencjału, talentów etc.

1. Pragmatyczne przywództwo

OPIS:

Warsztat w oparciu o koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego Kennetha Blancharda, polegającą na dostosowaniu stylu zarządzania do poziomu samodzielności pracownika.

DLA KOGO:

Skierowany do menedżerów zarządzających zespołami lub dla pracowników zarządzanych zgodnie z koncepcją przywództwa sytuacyjnego.      

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie aby poznać obecnie najbardziej uznaną koncepcję zarządzania, zrozumieć potrzeby pracowników na różnych poziomach samodzielności do wykonania zadania i nabyć umiejętności adekwatnego stosowania narzędzi menedżerskich.

 • Nabędziesz  wiedzę o koncepcji zarządzania sytuacyjnego
 • Nauczysz się diagnozować poziom samodzielności pracownika w oparciu o jego kompetencje i motywację
 • Nauczysz się dobierać właściwy styl zarządzania do pracownika
 • Zrozumiesz jak ważna jest elastyczność w zarządzaniu pracownikiem
 • Dowiesz się jak wielką rolę w budowaniu przywództwa pełni informacja zwrotna i partnerska komunikacja
 • Nauczysz się rozwijać swoich pracowników

 

 

 

 

2. Budowanie zaangażowania

OPIS:

Na warsztacie uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi działaniami budującymi zaangażowanie pracowników, będą mieli możliwość podzielenia się najefektywniejszymi praktykami, zyskają wiedzę nt. dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb pracownika oraz sposobów wzmacniania pozytywnego nastawienia do pracy.

DLA KOGO:

Program skierowany jest do osób zarządzających zespołami.

KORZYŚCI:

Warto wziąć udział w programie, aby uświadomić sobie jak istotne jest umiejętne budowanie zaangażowania pracowników przez menedżera i jak wiele od niego zależy. Warsztat ma też za zadanie uświadomić menedżerom jak wiele w tym zakresie już robią, poprzez swoją codzienną pracę i zainspirować do wdrożenia nowych, dotychczas nie stosowanych praktyk.

 • Dowiesz się czym jest zaangażowanie, a czym motywowanie i jaka jest ich wzajemna relacja
 • Dowiesz się jak możesz zdiagnozować poziom zaangażowania pracowników
 • Dowiesz się jakie działania budują zaangażowanie pracowników
 • Podzielisz się swoimi praktykami motywacyjnymi i dowiesz się jakie praktyki stosują inni menedżerowie
 • Uświadomisz sobie, jak wiele spoczywa na Tobie – menedżerz
 • Zbierzesz pomysły na konkretne działania w interesującym Cię aspekcie budowania zaangażowania