Akademia Rekomendacji - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Rekomendacji

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. jest wiodącą w Polsce firmą szkoleniowo-konsultingową działającą w obszarze networkingu i rekomendacji. Wspiera firmy, przedsiębiorców i profesjonalistów w rozwoju kompetencji networkingowych zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Uczy i doskonali umiejętności niezbędne do budowania, rozwijania relacji oraz sprzedaży na bazie rekomendacji.

Zespół firmy działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie biznesowe Grzegorza Turniaka. Grzegorz jest znanym ekspertem networkingu w Polsce. Jest też współautorem trzech książek, wielu artykułów i filmów edukacyjnych.

Akademia Rekomendacji pomaga w takich obszarach, jak:
 Rozwój indywidualnych umiejętności networkingowych i rekomendacyjnych u właścicieli firm, liderów i handlowców, ukierunkowanych na efektywne budowanie wartościowych relacji biznesowych,
 Budowanie zespołowych kompetencji pracowników firm, niezbędnych do organizacji różnego rodzaju. Adresujemy te usługi klientom i prospektom eventów, które dostarczać będą ich uczestnikom wartościowych, pozytywnych doświadczeń,
 Budowanie doświadczenia klientów poprzez korzystanie z przeszkolonych, certyfikowanych przez Akademię Rekomendacji networkerów, którzy na eventach pełnią rolę networkingowych consierge,
 Implementowanie w systemie sprzedaży procesu pozyskiwania klientów przez rekomendacje,
 Inspirowanie pracowników, klientów lub partnerów biznesowych.

Recent Projects