Baumit - Akademia Przywództwa - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Baumit – Akademia Przywództwa

Współpracę z firmą Norman Benett rozpoczęliśmy w lutym 2016 r. Firma Norman Benett zaoferowała kompleksowe podejście do naszego projektu „Akademia Przywództwa” oraz projektu skierowanego do kadry zarządzającej siłami sprzedażowymi. Przygotowanie projektu było poprzedzone wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych na którą składały się liczne spotkania grupowe, rozmowy indywidualne, wizyty w zakładach produkcyjnych. W ramach tych projektów zostały zrealizowane następujące działania: Warsztaty dla Zarządu i Top Menedżerów, Warsztaty dal menedżerów średniego szczebla, Warsztaty dla menedżerów liniowych, Team Up, Development Center, Coachingi indywydualne dla Dyrektorów Regionalnych. W ramach warsztatów widącymi tematami były: style zarządzania, feedback, wyznaczanie celów, komunikacja menedżerska, rozwiązywanie konfliktów i współpraca. Część warsztatów była prowadzona w formule team-coaching i miała na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających współpracę między działami. Profesjonalizm i zaangażowanie trenerów prowadzących, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, oceniam bardzo wysoko. Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani Doroty Dańczak-Król – głównego trenera, coacha projektu. Współpraca układa się pomyślnie do chwili obecnej. Na tej podstawie w pełni rekomenduję Norman Benett jako kompetentnego i godnego zaufania partnera do realizacji projektów szkoleniowych.

Jacek Czyżewicz , Prezes Zarządu Baumit Sp. z o.o.

Recent Projects