Szkoła Główna Handlowa - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa – Podyplomowe Studia z coachingu. Na tej uczelni uczymy zawodu Coacha.

Naszą pasją jest pomaganie słuchaczom Podyplomowych Studiów Coachingu SGH w ich rozwoju tak, żeby oni następnie pomagali innym. Naszą ambicją jest robienie tego w sposób profesjonalny, poprzez uczenie niezwykle praktycznych i przydatnych umiejętności, wspartych solidną akademicką wiedzą i nauką. Opieramy się na najlepszych międzynarodowych wzorcach. Przemyślany program studiów oferuje pełen przegląd różnych podejść do coachingu bazujących m.in. na akredytacjach ICF, EMCC, ICC. Wśród naszych wykładowców znajdziecie Państwo czołowych coachów, trenerów, szkoleniowców, doradców, psychologów i nauczycieli akademickich. Studia skierowane  są zarówno do tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności coachingowe, tych, którzy chcą w przyszłości zostać samodzielnymi, akredytowanymi coachami, jak i tych, którzy chcą wykorzystywać umiejętności coachingowe w swojej pracy.

Recent Projects