Warsztat Refreshment Values w G2A - Norman Benett coaching, mentoring

Warsztat Refreshment Values w G2A

Warsztat Refreshment Values w G2A. Wartości w organizacji to jedna z kluczowych wyznaczników rozwoju na rynku. Są to drogowskazy, którymi kieruje się firma. A jeśli firma działa na rynku już przez jakiś czas, to zdarza się, że wartości ewoluują szczególnie w firmach innowacyjnych takich jak G2A.

Warsztat przeglądu i odświeżania wartości powinien zawierać analizę dotychczasowego DNA firmy –  jak obecne wartości przystają do kultury organizacyjnej. Wszyscy pracownicy firmy wzięli udział w ankiecie badającej dotychczasowe wartości, dodatkowo przedstawiciele działów podczas facylitacji wypracowywali wspólnie nowe wartości G2A. Projekt zakończyły szkolenia dla Managerów i Team Leaderów z zakresu Management by Values. Projekt ten nosił nazwę „jak rozwijać zespoły w oparciu o wartości”. Podsumowując, dzięki kompleksowemu podejściu wartości realnie żyją i funkcjonują w organizacji.   

Twórzmy Świat, do którego inni zechcą przynależeć.

Link do naszej strony www: https://normanbenett.pl/warsztat-refreshment-values-g2a/

Related Posts

Leave a Reply!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.