Akredytowany Kurs Coachingu
Cart

Brak produktów w koszyku.

Kurs składa się z 3 poziomów realizowanych w ciągu 3 miesięcy

Poniżej znajdziesz dokładne terminy

I POZIOM Coaching Foundation – Podstawy Coachingu (3 dni)

12 – 14 marca 2020

  

II POZIOM Świadomy Coach (6 dni)

26 – 28 marca 2020

16 – 18 kwietnia 2020

 

III POZIOM Coach Praktyk (7 dni)

14 – 16 maja 2020

04 – 06 czerwca 2020

16 czerwca 2020 Egzamin

Kurs jest akredytowany

Na poziomie PRACTITIONER

EMCC

EQA

Jesteśmy na liście Akredytowanych Dostawców EQA

Sprawdź czy nasz kurs coachingu posiada aktualną akredytację

Korzyści jakie otrzymujesz

Prowadzący

Prowadzący

 • 100%

  20 narzędzi coachingowych

 • 100%

  8 kompetencji coacha

 • 100%

  Superwizje coachingowe

 • 100%

  Przygotowanie do akredytacji

Jeśli nie jesteś z województwa pomorskiego lub mazowieckiego możesz starać się o dofinansowanie do kursu coachingu

Wysokość dofinansowania zależy od województwa i waha się od 50 do 80%

Program kursu

I Poziom Coaching Foundation 5-7 marca 2020

Dzień I

 1. Zasady pracy , kontrakt grupowy, harmonogram kursu
 2. Rozwój coacha i standardy zawodu wg. European Mentoring and Coachig Council i Norman Benett
 3. Definicja i rodzaje coachingu
 4. Coaching a inne metody rozwojowe
 5. Postawa coacha
 6. Kultura coachingowa w organizacjach
 7. Podstawowe zasady i paradygmaty coachingu
 8. Główne metody pracy
 9. Sesja kontraktowa – czyli jak rozpocząć proces?
 10. Kodeks Etyczny EMCC
 11. Ustalenia i dobór par coachingowych – przygotowanie się do praktyki coachingu

Dzień II

 1. Superwizja grupowa wieczornych sesji
 2. Cele w coachingu
 • Od problemu do celu
 • Przeramowanie w coachingu
 • Metody operacjonalizacji celu
 • Strefa wpływu w ustalaniu celów coachingu
 1. Pytania coachingowe – główna metoda pracy coacha i mentora
 2. Metoda pracy mocnymi pytaniami według Norman Benett
 3. Feedback w coachingu – na czym polega i jaka jest jego struktura?

Dzień III

 1. Superwizja grupowa wieczornych sesji
 2. Pojęcie Mapy w coachingu
 3. Indywidualny odbiór rzeczywistości
 4. Umiejętność wycofywania własnej mapy – jedna z kluczowych kompetencji coacha
 5. Raport psychologiczny i dostrajanie się do klienta
 6. Budowanie relacji w coachingu
 7. Poziomy logiczne Batesona i Diltsa
 8. Góra Lodowa wg. M Bennewicza i praca coachingowa w oparciu o wartości i tożsamość
 9. Podsumowanie poziomu I kursu
II Poziom Świadomy Coach 26-28 marca / 16-18 kwietnia 2020

1. Rozwój Samoświadomości – trening interpersonalny (2 dni)

 • Moje mocne strony i zasoby związane z pracą coachinową i nową rolą
 • Obszary do rozwoju i praca nad nimi
 • Przygotowanie się do roli świadomego profesjonalisty
 • Uważność na innych uważność na siebie
 • Koncepcja K.G. Junga: teoria psychologii głębi i rozwoju zintegrowanej pełnej osoby
 • Rozumienie i akceptacja cienia wg. K.G. Junga
 • Wiedza o mechanizmach obronnych w pracy coacha
 • Do jakich trudnych sytuacji powinienem się przygotować?
 • Praca poznanymi wcześniej metodami i ich dalsza praktyka: mocne pytania, feedback coachingowy
 • Metafora jako metoda pracy rozwoju własnych zasobów i zasobów klienta
 • Refleksja jako jedna z kluczowych metod pracy według EMCC

 

2. Techniki, metody i rozwój kompetencji w zawodzie coacha (4 dni)

 • Kompetencje EMCC coacha i mentora: na co zwracamy uwagę na poziomie Practitioner
 • Kanały komunikacji,   modalności i ich zastosowanie
 • Praca w przestrzeni jako charakterystyczna formuła w metodologii Norman Benett
 • Pacing i Leading w coachingu
 • Cel i rezultat – na czym polega różnica
 • Praca oparta na zasobach klienta – potencjał,   cele, wartości i przekonania
 • Mikrokomunikacja – obserwacja sygnałów niewerbalnych w coachingu
 • Lingwistyka i jej znaczenie
 • Poziomy komunikacji i analiza komunikatu na różnych poziomach
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Dysocjacja, asocjacja i metapoziom
 • Planowanie działań w coachingu
 • Action Plan jako metoda aktywizacji wewnętrznego potencjału
 • Proces zmiany i jej etapy oraz sposoby interwencji
 • Metoda pracy z dylematami
 • Osobowość i wzorce psychologiczne
 • Wzorce i zmiana nawyków
 • Metaprogramy jako style naszej percepcji
 • Mapa Myśli – jako metoda diagnozy i zmiany percepcji
III Poziom Coach Praktyk 14-16 maja / 4-6 czerwca 2020
 1. Praca z przekonaniami i metody zmiany przekonań z różnych nurtów psychologii i coachingu
 2. Relacje w obszarze zawodowym i prywatnym jako temat w coachingu – metody pracy z relacjami
 3. Pozycje percepcyjne i praca z relacjami
 4. Metafora jako metoda pracy coachingowej
 5. Zastosowanie wizualizacji, obrazu, opowieści i przedmiotów w pracy z metaforą.
 6. Milton H.Erickson i kontakt z podświadością
 7. Szczęście, spełnienie i misja życiowa
 8. Work-life balance w coachingu biznesowym
 9. Odkrycia psychologii pozytywnej
 10. Innowacje w pracy coachingowej i rozwój kreatywności
 11. Wybrane techniki kreatywne ułatwiające generowanie pomysłów
 12. Dbałość o własną równowagę w pracy coacha
 13. Dobre standardy
 14. Ewaluacja w coachingu – metody
 15. Podsumowanie sesji praktycznych i praktyki uczestników
 16. Znaczenie superwizji w rozwoju pracy coachingowe
 17. Praktyczne ćwiczenia wszystkich technik poznanych w trakcie kursu, utrwalenie metod i modeli, ugruntowanie umiejętności dobierania metody pracy coachingowej do dylematu klienta coachingu.   Dzień ten ma charakter grupowej superwizji uczącej dla przyszłych coachów. Podsumowanie zdobytych kompetencji EMCC.
 18. Warsztat akredytacyjny – proces uzyskiwania europejskiej akredytacji indywidualnej EIA
Egzamin - 16 czerwca 2020

1. Egzamin teoretyczny

2. Test wiedzy Egzamin praktyczny:

 • Przeprowadzenie indywidualnej sesji coachingowej
 • Feedback grupowy
 • Feedback indywidualny od egzaminatorów

3. Wręczenie certyfikatów

Zajęcia odbywają się w Komorowie pod Warszawą

I Poziom - Podstawy Coachingu
Kurs wprowadzający w tematykę coachingu. Przydatny dla każdego managera, trenera, nauczyciela, specjalisty HR i wszystkich, którzy pracują z ludźmi.

3600

II Poziom - Świadomy Coach
Kurs pogłębiający tematykę coachingu. Przydatny dla każdego managera, trenera, nauczyciela, specjalisty HR i wszystkich którzy pracują z ludźmi.

5800

III Poziom - Coach Praktyk
Najwyższy poziom praktyki coachingowej, który plasuje Cię na poziomie profesjonalisty. Poznanie i praktyczne przećwiczenie zaawansowanych technik coachingowych.

5800

Skorzystaj teraz z rabatu 2000 zł i zapisz się na kurs

Zapłać teraz za cały kurs a otrzymasz powyższy rabat

Zobacz co o kursie mówią sami uczestnicy?

Akredytowana Akademia Coachingu

 • EQA
 • EMCC
 • Norman Benett

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń +48 667 951 752

Norman Benett, ul. 3 Maja 11a, 05-806 Komorów

Twórzmy Świat do którego inni zechcą przynależeć

Translate »
0