robert

08 listopada 2015

Brak komentarzy

Home Kursy coachingowe

Coaching i mentoring w pracy menadżera

Coaching i mentoring w pracy menadżera

W piątek 6 listopada zakończył się 2-dniowy warsztat Coaching i mentoring w praktyce menadżera. Prowadzony był przez dwóch trenerów Norman Benett Group: Annę Macidłowską i Pawła Kaczmarczyka.

 

Coaching i mentoring w pracy Menadżera

 

Celem głównym szkolenia Coaching i Mentoring w pracy Menadżera było wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe.

 

coaching i mentoring w praktyce menedżera

 

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest coaching, a czym mentoring? Jakie są kluczowe umiejętności coachingowe i mentoringowe oraz kiedy warto z nich korzystać?

 

Uczestnicy zdobyli  umiejętność wymiarowania celów zadawania pytań i coachingowego udzielania informacji zwrotnej.

 

Prezentowany projekt kładzie nacisk na wzmocnienie i wypracowanie umiejętności menedżerskich.

 

W trakcie szkolenia trenerzy zadbają również o pole do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Warsztaty będą opierały się na praktycznym wymiarze niniejszej tematyki. Będziemy pracować na konkretnych sytuacjach, które są ważne, problemowe czy też wymagają sprecyzowania lub wzmocnienia zakresu kompetencji menedżerów. Tym samym będziemy przekładać wiedzę z niniejszych zakresów na praktyczne umiejętności. Uczestnicy powinni wynieść je ze szkoleń, aby wzmocnić swoją efektywność zawodową.

 

coaching i mentoring w pracy menedżera

 

Zajęcia Coaching i mentoring w pracy menadżera prowadzimy metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołujemy się do doświadczeń i specyfiki rzeczywistych sytuacji zawodowych uczestników i proponujemy różnego rodzaju ćwiczenia służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

 

Zapraszamy na podobne zajęcia już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Konkretna data już niedługo pojawi się w naszym kalendarzu.

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights