Coaching menedżerski - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski to coaching dla dyrektorów, szefów firm, top managementu i wszystkich kierowników poszczególnych działów firm. Coaching menedżerski to szybszy i tańszy sposób trenowania kadr kierowniczych, zwłaszcza dobrze wykształconych i zmotywowanych. Coaching menedżerski  bardzo szybko przynosi też konkretny efekt ponieważ coaching menedżerski dociera do głębszych, osobistych motywacji i dostosowuje narzędzia treningu do specyfiki, wymogów i tempa pracy konkretnej osoby. Coaching menedżerski jest prowadzony przy zachowaniu najwyższych europejskich standardów etycznych i kompetencyjnych w oparciu kodeks etyczny EMCC European Mentoring & Coaching Council.

Coaching menedżerski bardzo silnie działa w odniesieniu do i w związku z kulturą organizacyjną. Inne zadania pojawiają się tam, gdzie potrzeba motywacji do zmiany, a inne, gdzie trzeba budować np. spójną kampanię nowego produktu; jeszcze inne tam, gdzie następuje wdrożenie nowej linii produkcyjnej; start projektu; badanie postaw pracowniczych itd. Coaching menedżerski może elastycznie reagować na aktualne potrzeby organizacji i konkretnego menedżera, a także w wersji coachingu zespołowego na sposób działania całych zespołów, działów a nierzadko zarządów firm.

 

Obecnie w Polsce daje się zauważyć kilka trendów związanych z potrzebami coachingu menedżerskiego w tak zwanym executive coachingu i business coachingu.

Pierwszy wspiera rozwój nowych modeli zarządzania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i koniunktury na rynku, czyli podążanie za wymogami zarówno procesów personalnych w firmach, jak i bezpośrednio biznesowych. Drugi trend to rozwój i wspieranie kreatywności personelu – działów sprzedaży i marketingu – oraz poszukiwanie nietradycyjnych metod wsperających sprzedaż, nowych rynków i nowych modeli marketingowych. A także buowanie mechanizmów docierania do: nieklientów, czyli segmentów lub odbiorców dotąd niezainteresowanych lub pomijajnych w ofercie produktowej lub usługowej. Trzeci trend związany jest z rozwojem indywidualnych kompetencji zarządczych (np. przewodzeniem, motywowaniem, egzekwowaniem) lub zespołowych (np. koncyliacyjność, współdziałanie, komunikatywność) częstokroć mierzone systemami ocen lub metodami development center. W tym nurcie pojawiają się również potrzeby związane z godzeniem wymogów życia zawodowego i potrzebami życia osobistego – wtedy mowimy o life coachingu. Źródło – Maciej Bennewicz (Podręcznik – Coaching i Mentoring w praktyce)

Co mówią o nas Klienci?

  • Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, które w pełni spełniły nasze oczekiwania i pomogły podnieść kompetencje naszych Pracowników. Chcielibyśmy również podkreślić, że zaoferowany cykl szkoleń został poprzedzony procesem analizy potrzeb szkoleniowych i specyfiki naszej firmy (kwiecień - październik 2014), co pozwoliło na dostosowanie programu szkoleń do naszych potrzeb.

    Aleksandra Głowacka-Dziuk , Dyrektor Personalny
  • Hanna Kowarska - Brasse Mam przyjemność potwierdzić, że od wielu lat budując i rozwijając zespół Hipp Polska Sp. z o.o. współpracujemy m.in. z firmą szkoleniową Norman Benett. Zespół naszych pracowników uczestniczył w wielu organizowanych zarówno specjalnie na nasze potrzeby jak i otwartych szkoleniach biznesowych, kursach, seminariach oferowanych przez Norman Benett - Norman Benett Szkolenia: akademia umiejętności menadżerskich, zarządzania projektami, integracja zespołu i komunikacja w zespole i wielu innych oraz kursach Norman Benett Academy - szkoły coachów i trenerów. W naszej opinii zespół Norman Benett oferuje usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie standardów profesjonalizmu i etyki trenerskiej. Zorientowanie programów szkoleń na ćwiczenia, prace w grupie i rozbudzanie kreatywności uczestników dało doskonałe, wymierne efekty zarówno biznesowe (jak np. podniesienie umiejętności menadżerskich). jak i wspierające rozwój osobisty uczestników. Z poważaniem Hanna Kowarska - Brasse MBA Dyrekto Zarządzający, członek Zarządu HIPP Polska Sp. z o.o.

    Hanna Kowarska - Brasse , Dyrekto Zarządzający, członek Zarządu HIPP Polska Sp. z o.o.
Translate »