Dzień 1

Dzień 1

  1. Zasady pracy , kontrakt grupowy, harmonogram kursu
  2. Rozwój coacha i standardy zawodu wg. European Mentoring and Coaching Council iNorman Benett
  3. Definicja i rodzaje coachingu
  4. Coaching a inne metody rozwojowe
  5. Postawa coacha
  6. Kultura coachingowa w organizacjach
  7. Podstawowe zasady i paradygmaty coachingu
  8. Główne metody pracy
  9. Jak rozpocząć proces?
  10. Kodeks Etyczny EMCC
Verified by MonsterInsights