Dzień 3

Dzień 3

  1. Superwizja grupowa wieczornych sesji
  2. Pojęcie Mapy w coachingu
  3. Indywidualny odbiór rzeczywistości
  4. Umiejętność wycofywania własnej mapy – jedna z kluczowych kompetencji coacha
  5. Raport psychologiczny i dostrajanie się do klienta
  6. Budowanie relacji w coachingu
  7. Poziomy logiczne Batesona i Diltsa
  8. Góra Lodowa wg. M Bennewicza i praca coachingowa w oparciu o wartości i tożsamość
  9. Podsumowanie I poziomu kursu
Verified by MonsterInsights