Akademia Menedżera - 1 zjazd - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera – 1 zjazd

Akademia Menedżera – 1 zjazd

Przywództwo i wyznaczanie celów

 

Termin kursu 6 dni z linkami do pozostałych modułów:

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Jeśli zapiszesz się na kurs do 30 stycznia 2019 roku w pakiecie otrzymasz profesjonalny test osobowości MAXIE DISC wraz z sesją objaśniającą. Wartość 450 zł.

Maxie Disc

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ I – LEADERSHIP

 1. Z CZYM WIĄŻE SIĘ ROLA MENADŻERA?

Jakie są główne zadania i specyfika pracy na stanowisku kierowniczym? Na czym opierać się budując swoją pozycję i autorytet w zespole? Jakie są kluczowe kompetencje menadżera?

 • Główne zadania składające się na proces zarządzania ludźmi
 • Od jakich czynników zależy autorytet lidera formalnego
 • Rola i pożądane kompetencje menadżera w zespole

 

2. LIDER I ZESPÓŁ

 Zajmiemy się zagadnieniami związanymi z budowaniem zespołu i relacji z pracownikami. Przyjrzymy się etapom rozwoju zespołu i związanej z tym efektywności, oraz adekwatnym interwencjom szefa na poszczególnych etapach.

 • Czym charakteryzuje się dobry zespół
 • Zasady tworzenia zespołu
 • Etapy rozwoju grupy pracowników
 • Jakie działania i postawy lidera gwarantują efektywność zespołu na różnych jego etapach

 

3. STYLE KIEROWANIA A DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU

 Określenie własnej tendencji do stosowania wybranego stylu przywódczego. Dopasowanie stylu do dojrzałości pracowników, w taki sposób, aby było to motywujące i skuteczne.

 • Analiza własnego stylu kierowania – MODEL KENA BLANCHARDA
 • Dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania
 • Dojrzałość pracowników – analiza postaw indywidualnych
 • Dystans czy partnerstwo w relacji z podwładnymi
 • Przywództwo transakcyjne czy transformacyjne

 


DZIEŃ II – DELEGOWANIE ZADAŃ I WYZNACZANIE CELÓW

 1. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ

 Jak delegować zadania? Jakie są zalety i wady delegowania? Dlaczego delegowanie jest elementem dobrego organizowania pracy? Jak przekazywać zadania w sposób motywujący, jednocześnie dbając o efektywność działań?

 • Przyczyny niechęci wobec delegowania
 • Korzyści wynikające z dzielenia się swoimi zadaniami
 • Zasady delegowania
 • Stopnie delegowania uprawnień
 • Przekazywanie zadań i poleceń służbowych

 

2. ZASADY SKUTECZNEGO FORMUŁOWANIA CELÓW

 Cele organizacji określają co, kto i kiedy ma osiągnąć. Jednak przede wszystkim precyzują przedmiot dążeń członków organizacji, tzn.: pożądany stan lub rezultat, jego cechy i termin wystąpienia. Dlatego każdy lider/menadżer potrzebuje sprawnie wyznaczać cele dla swoich zespołów, spójne z celami i strategią firmy, dzięki którym będzie osiągał pożądane wyniki w określonym czasie.

 • Do czego przydatny jest trafny cel?
 • Co nazywamy celem a co zadaniem?
 • Rodzaje celów
 • Od czego zależy trafność celu?
 • Dlaczego wymiarowanie celu jest kluczowe?
 • Miary celów
 • Zasada SMART + i zasada ekologii

3. MOTYWOWANIE i BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁU

 Czym są procesy motywacyjne? Czym jest automotywacja i jak ją uruchamiać? W jaki sposób wartości, potrzeby i oczekiwania pracownicze przekładają się na ich osobiste motywacje do pracy? Jak skutecznie zarządzać potrzebami i oczekiwaniami ludzi nie naruszając ich granic osobistych?

 • Automotywacja kierownika – jak się motywuję do efektywnej pracy?
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Jak reaguję na sukces, a jak na porażki?
  • SPP czyli moje zasoby, potencjał i mocne strony na dziś – jak je wykorzystuję.
 • Rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników
 • Przyczyny demotywacji – jak jej zapobiegać?
 • Presja i kara czy nagroda i wzmocnienie
 • Motywowanie pozafinansowe – techniki i sposoby
 • Budowanie zaangażowania w zespole – kluczowe czynniki wpływu

Zobacz pozostałe moduły 2 x 2 dni:


Co o kursie mówią uczestnicy?

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Cena szkolenia 6500 zł netto za 6 dni szkolenia


Wypełnij kwestionariusz zainteresowania usługą. To pozwoli nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Pola oznaczone * wymagają wypełnienia.

Imię *


Informacje o danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych jest NORMAN BENETT K.GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komorowie, przy ul. 3 Maja 11a w Komorowie; nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@normanbenett.pl;
b. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i przedstawienia oferty szkolenia, a także w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.
c. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
e. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
f. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679.
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.
h. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych.
i. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.