Akademia Menedżera - 1 zjazd - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera – 1 zjazd

Akademia Menedżera – 1 zjazd

Przywództwo i wyznaczanie celów

 

Termin kursu 6 dni z linkami do pozostałych modułów:

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

 

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ I – LEADERSHIP

 1. Z CZYM WIĄŻE SIĘ ROLA MENADŻERA?

Jakie są główne zadania i specyfika pracy na stanowisku kierowniczym? Na czym opierać się budując swoją pozycję i autorytet w zespole? Jakie są kluczowe kompetencje menadżera?

 • Główne zadania składające się na proces zarządzania ludźmi
 • Od jakich czynników zależy autorytet lidera formalnego
 • Rola i pożądane kompetencje menadżera w zespole

 

2. LIDER I ZESPÓŁ

 Zajmiemy się zagadnieniami związanymi z budowaniem zespołu i relacji z pracownikami. Przyjrzymy się etapom rozwoju zespołu i związanej z tym efektywności, oraz adekwatnym interwencjom szefa na poszczególnych etapach.

 • Czym charakteryzuje się dobry zespół
 • Zasady tworzenia zespołu
 • Etapy rozwoju grupy pracowników
 • Jakie działania i postawy lidera gwarantują efektywność zespołu na różnych jego etapach

 

3. STYLE KIEROWANIA A DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU

 Określenie własnej tendencji do stosowania wybranego stylu przywódczego. Dopasowanie stylu do dojrzałości pracowników, w taki sposób, aby było to motywujące i skuteczne.

 • Analiza własnego stylu kierowania – MODEL KENA BLANCHARDA
 • Dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania
 • Dojrzałość pracowników – analiza postaw indywidualnych
 • Dystans czy partnerstwo w relacji z podwładnymi
 • Przywództwo transakcyjne czy transformacyjne

 


DZIEŃ II – DELEGOWANIE ZADAŃ I WYZNACZANIE CELÓW

 1. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ

 Jak delegować zadania? Jakie są zalety i wady delegowania? Dlaczego delegowanie jest elementem dobrego organizowania pracy? Jak przekazywać zadania w sposób motywujący, jednocześnie dbając o efektywność działań?

 • Przyczyny niechęci wobec delegowania
 • Korzyści wynikające z dzielenia się swoimi zadaniami
 • Zasady delegowania
 • Stopnie delegowania uprawnień
 • Przekazywanie zadań i poleceń służbowych

 

2. ZASADY SKUTECZNEGO FORMUŁOWANIA CELÓW

 Cele organizacji określają co, kto i kiedy ma osiągnąć. Jednak przede wszystkim precyzują przedmiot dążeń członków organizacji, tzn.: pożądany stan lub rezultat, jego cechy i termin wystąpienia. Dlatego każdy lider/menadżer potrzebuje sprawnie wyznaczać cele dla swoich zespołów, spójne z celami i strategią firmy, dzięki którym będzie osiągał pożądane wyniki w określonym czasie.

 • Do czego przydatny jest trafny cel?
 • Co nazywamy celem a co zadaniem?
 • Rodzaje celów
 • Od czego zależy trafność celu?
 • Dlaczego wymiarowanie celu jest kluczowe?
 • Miary celów
 • Zasada SMART + i zasada ekologii

3. MOTYWOWANIE i BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁU

 Czym są procesy motywacyjne? Czym jest automotywacja i jak ją uruchamiać? W jaki sposób wartości, potrzeby i oczekiwania pracownicze przekładają się na ich osobiste motywacje do pracy? Jak skutecznie zarządzać potrzebami i oczekiwaniami ludzi nie naruszając ich granic osobistych?

 • Automotywacja kierownika – jak się motywuję do efektywnej pracy?
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Jak reaguję na sukces, a jak na porażki?
  • SPP czyli moje zasoby, potencjał i mocne strony na dziś – jak je wykorzystuję.
 • Rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników
 • Przyczyny demotywacji – jak jej zapobiegać?
 • Presja i kara czy nagroda i wzmocnienie
 • Motywowanie pozafinansowe – techniki i sposoby
 • Budowanie zaangażowania w zespole – kluczowe czynniki wpływu

Zobacz pozostałe moduły 2 x 2 dni:


Co o szkoleniu mówią uczestnicy?

 • Zaciekawiona, zaproponowanym przez Norman Benett programem szkolenia Akademia Managera postanowiłam wziąć udział w kolejnej jego odsłonie. Program obejmował zagadnienia, które wydawały mi się niezwykle istotne i wpływające na jakość pracy każdego Managera min: Leadership, delegowanie i wyznaczanie celów, komunikacja i feedback, zarządzanie zmianą i konfliktem, coaching i mentoring.

  Muszę przyznać, że była to bardzo dobra decyzja.

  Zajęcia były bardzo interaktywne i ciekawe, prowadzone w formie warsztatów i wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń. Oczywiście nie pozbawione teoretycznych zagadnień, ale od razu obrazowo spraktykowanych na konkretnych sytuacjach.

  Prowadzący bardzo zaangażowani, tworzący przyjemną atmosferę, która zachęcała do udziału i wzajemnej wymiany doświadczeń. Dzięki temu szkoleniu zdobyłam nie tylko cenną w pracy Managera wiedzę i doświadczenie, ale również pozyskałam większą świadomość samej siebie, swoich mocnych i słabych stron, preferowanej formy komunikowania, stylu zarządzania.

  Dowiedziałem się co powinnam skorygować w swoim dotychczasowym działaniu, aby być bardziej skutecznym Managerem.

  Szczerze polecam to szkolenie wszystkim Managerom, którzy chcieliby wzmocnić swoje kompetencje dzięki ciekawie zaaranżowanym i przeprowadzonym, interaktywnym zajęciom.

  Joanna Kania , Senior Executive Search Consultant
 • Szanowni Państwo,

  Niniejszym zaświadczam, że na przełomie listopada i grudnia br. zrealizowałem w firmie Norman Benett sześciodniowe szkolenie „Akademia Menedżera”.

  Główną zaletą szkolenia był jego praktyczny wymiar. Doświadczeni prowadzący starali się omawiać zagadnienia teoretyczne dostosowując je do rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce w organizacjach reprezentowanych przez poszczególnych uczestników.

  Wszystkim, którzy to rozważają, szczerze polecam szkolenie „Akademia Menedżera” w Norman Benett. Osobiście znalazłem w nim wiele inspiracji do kierowania moim zespołem.

  Marcin Siemdaj , Dyrektor Biura Extenda
 • Firma Norman Benett wspiera zespoły managerskie w rozwoju umiejętności liderskich i managerskich, tak aby sprawnie zarządzać, dążąc do dynamicznego wzrostu Zespołu oraz osiągania założonych zadań.

  Idąc za słowami Jacka Welcha „Tylko dlatego, że jesteś szefem, nie oznacza że wiesz”. Wysoki poziom wiedzy eksperckiej oraz praktyczne przygotowanie prowadzących pozwala w sposób niezwykle intuicyjny i swobodny przyswajać przez uczestników wiedzę i proponowane rozwiązania. Spotkania mają charakter pracy indywidualnej i grupowej, analiza konkretnych sytuacji angażuje Zespół w poszukiwanie właściwych decyzji, wspólnych interesów oraz sprzyja integracji grupy.

  Najważniejsze aspekty, dla których zdecydowałam się na udział w Akademii Managera to skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie efektywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej, ustalanie priorytetów, a jednocześnie wzrostu autorytetu w Zespole.

  Nie rozczarowałam się.

  Z całą pewnością będę rekomendować i współpracować z firmą Norman Benett przy kolejnych projektach. Szkolenie dedykowane jest managerom średniego lub wyższego szczebla, jestem przekonana jednak, że właściciele firm również znajdą w programie interesujące dla siebie i swojego Zespołu rozwiązania.

  Anita Timofiejew , Manager ds. rozwoju
 • Współpracę z firmą Norman Benett rozpoczęliśmy w lutym 2016 r. Firma Norman Benett zaoferowała kompleksowe podejście do naszego projektu „Akademia Przywództwa” oraz projektu skierowanego do kadry zarządzającej siłami sprzedażowymi. Przygotowanie projektu było poprzedzone wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych na którą składały się liczne spotkania grupowe, rozmowy indywidualne, wizyty w zakładach produkcyjnych. W ramach tych projektów zostały zrealizowane następujące działania: Warsztaty dla Zarządu i Top Menedżerów, Warsztaty dal menedżerów średniego szczebla, Warsztaty dla menedżerów liniowych, Team Up, Development Center, Coachingi indiwydualne dla Dyrektorów Regionalnych.

  W ramach warsztatów widącymi tematami były: style zarządzania, feedback, wyznaczanie celów, komunikacja menedżerska, rozwiązywanie konfliktów i współpraca. Część warsztatów była prowadzona w formule team-coaching i miała na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających współpracę między działami. Profesjonalizm i zaangażowanie trenerów prowadzących, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, oceniam bardzo wysoko. Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani Doroty Dańczak-Król – głównego trenera, coacha projektu. Współpraca układa się pomyślnie do chwili obecnej. Na tej podstawie w pełni rekomenduję Norman Benett jako kompetentnego i godnego zaufania partnera do realizacji projektów szkoleniowych.

  Jacek Czyżewicz , Prezes Zarządu Baumit Sp. z o.o.


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Cena szkolenia – 25% RABATU  6500 zł – 4875 netto

Oferta ważna do 8 marca 2019

Skorzystaj z rabatu i zapisz się dziś


Wypełnij kwestionariusz zainteresowania usługą. To pozwoli nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Pola oznaczone * wymagają wypełnienia.

Imię *


Informacje o danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych jest NORMAN BENETT K.GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komorowie, przy ul. 3 Maja 11a w Komorowie; nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@normanbenett.pl;
b. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i przedstawienia oferty szkolenia, a także w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.
c. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
e. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
f. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679.
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.
h. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych.
i. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.