Akademia Menedżera - 2 zjazd - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera – 2 zjazd

Akademia Menedżera – 2 zjazd

Komunikacja i prowadzenie efektywnych spotkań

akademia menedżera Norman Benett

Termin kursu 6 dni i linki do pozostałych zjazdów:

 

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ III – KOMUNIKACJA i FEEDBACK

 

1. KLUCZOWEZASADY KOMUNIKACYJNE A ZARZĄDZANIE

Jakie znaczenie ma prawidłowa komunikacja dla efektywności pracy? Jak konstruować czytelne komunikaty? Jak przekazywać informacje trudne i nieprzyjemne?

 • Co oznacza efektywna komunikacja w zespole?
 • Znaczenie komunikowania się z podwładnymi
 • Dobry przepływ informacji a atmosfera w firmie
  • Komunikacja jedno i dwustronna
  • Komunikacja pionowa i pozioma
  • Znaczenie sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu się
 • Zasady prowadzenia skutecznych spotkań

2 .STYLE KOMUNIKACYJNE i ASERTYWNOŚĆ

 Przepracujemy bardziej zaawansowane umiejętności komunikacyjne menadżerów związane z rozpoznawaniem i dostrajaniem przekazu do różnych typów osobowości.

 • Style komunikacji społecznej: mocne i słabe strony kierownika
  • Diagnoza stylu komunikacji u swoich podwładnych
  • Aktywne słuchanie jako sposób na dotarcie do intencji nadawcy komunikatu
  • Jak, kiedy i po co warto dostosowywać swój styl przekazu informacji?
 • Mapy percepcyjne – czyli jak różnimy się w postrzeganiu rzeczywistości?
  • Jakim jestem nadawcą?, Jakim jestem odbiorcą?
  • Intencja nadawcy komunikatu – jak ją właściwie odczytać/zrozumieć? – Model komunikacyjny F. von THUNA
 • Asertywność menadżerska – czym jest a czym nie jest?

 


DZIEŃ IV – PROWADZENIE EFEKTYWNYCH SPOTKAŃ

 

Cele:

 • Poznanie zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań .
 • Nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu.
 • Poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników.
 • Nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji.

Korzyści:

 • Umiejętność sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania.
 • Umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy podczas rozwiązywania problemów.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi postawami podczas spotkań.
 • Pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania.

Organizacja spotkań 

 • Zasadność organizacji spotkań.
 • Definicja spotkania.
 • Przedstawienie różnych typów spotkań .
 • Cel spotkania i jego rezultat.
 • Temat przewodni i plan przebiegu spotkania.
 • Rola, zadania i odpowiedzialność organizatora spotkania.

Przygotowanie spotkania

 • Ustalenie miejsca i terminu spotkania.
 • Forma i struktura spotkania oraz lista uczestników.
 • Przekazanie informacji organizacyjnych.
 • Określenie tematów do przygotowania przez uczestników spotkania.

Przeprowadzenie spotkania

 • Sprawne rozpoczęcie, omówienie postępu prac i zaistniałych problemów.
 • Realizacja agendy spotkania.
 • Motywowanie uczestników do aktywnego udziału.
 • Niespodziewane sytuacje, trudni uczestnicy spotkania i sposoby postępowania z nimi.
 • Zakończenie spotkania – przedstawienie planu działania, podjętych decyzji.
 • Podsumowanie spotkania – ocena osiągnięcia celu,  ocena pracy uczestników.

W trakcie spotkania

 • Kompetencje osobiste gospodarza spotkania.
 • Hierarchia zawodowa uczestników a partnerskie relacje w trakcie spotkania.
 • Wymiana poglądów, sporządzanie notatek.
 • Efektywne zarzadzanie czasem w trakcie zebrania.
 • Sposoby na nudę, dekoncentrację i stres uczestników na spotkaniu.

Zagadnienia wspomagające przebieg spotkania

 • Materiały, techniki i narzędzia pomagające w prowadzeniu spotkań.
 • Metody prezentacji i techniki argumentacji.
 • Techniki aktywnego słuchania np. pytania, parafrazy, podsumowanie.
 • Przyczyny nieudanych spotkań.
 • Wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskanie wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie głosu i języka ciała).

Podsumowanie spotkania

 • Wnioski z dyskusji.
 • Przekazanie zaleceń.

Zobacz pozostałe moduły:

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Cena szkolenia 6500 zł netto za 6 dni szkoleniaWypełnij kwestionariusz zainteresowania usługą. To pozwoli nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Pola oznaczone * wymagają wypełnienia.

Imię *


Informacje o danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych jest NORMAN BENETT K.GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komorowie, przy ul. 3 Maja 11a w Komorowie; nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@normanbenett.pl;
b. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i przedstawienia oferty szkolenia, a także w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.
c. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
e. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
f. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679.
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.
h. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych.
i. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.