Akademia Menedżera - 3 zjazd - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera – 3 zjazd

Akademia Menedżera – 3 zjazd

Zarządzanie zmianą i narzędzia coachingowe

akademia menedżera Norman Benett

Termin kursu 6 dni i linki do pozostałych zjazdów:

 

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ V – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTEM

 

1. LIDER W ZMIANIE

 Sesja z zakresu przeprowadzania zespołu przez zmianę będzie praktycznym warsztatem systematyzującym wiedzę z tego obszaru zarządzania zespołem i doskonalącym umiejętność skutecznej komunikacji w okresie zmian.

 • Między stabilizacją a rewolucją
 • Proces zmiany
 • Komunikacja w okresie zmian
 • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie zmian
 • Proces kierowania zespołem w okresie wprowadzania zmian
 • Psychologia zmiany
 • Interpersonalne techniki przezwyciężania oporu wobec zmian

 

2. SYTUACJE TRUDNE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 Ta część będzie poświęcona konkretnym sytuacjom trudnym, jakie napotykają menadżerowie w swojej pracy/w relacji z podwładnymi. Będziemy bazować na symulacjach takich rozmów i poszukiwaniu optymalnej ścieżki działania.

 • Sytuacje trudne w zarządzaniu ludźmi – najczęstsze zdarzenia i skuteczne reakcje
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i zarządzanie konfliktem
 • Jak budować motywujące komunikaty podczas przekazywania niepopularnych informacji, np. na temat zmian?

DZIEŃ VI – COACHING I MENTORING W PRACY MENAGERA

 

1. LIDER JAKO MENTOR I COACH SWOJEGO ZESPOŁU

 Celem głównym ostatniej sesji jest wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe, a przez to o umiejętnośc rozwoju i dzielenie sie wiedza z podwładnymi.

 • Czym jest, a czym nie jest coaching/mentoring?
 • Style kierowania a coaching/mentoring – analogie i różnice
 • Kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy podejście tradycyjne w kierowaniu i rozwoju podwładnych
 • Określanie celów i zasady budowania trafnych celów coachingowych
 • Pytania i ich znaczenie w coachingu/mentoringu: rama celu i rama problemu – Model GROW
 • Aktywne słuchanie i informacja zwrotna, czyli na czym polega dobra komunikacja z pracownikiem podczas coachingu/mentoringu?

INWESTYCJA

Jesteśmy firmą, która od 17 lat stawia sobie za cel realizowanie bardzo wysokich standardów w przygotowywaniu i prowadzeniu kursów otwartych, ale jednocześnie dbamy o to, aby być konkurencyjni na rynku.

Koszt 6 dniowego kursu wynosi 6 500 zł netto + vat 23 % (7995 zł brutto)

Cena zawiera:

 • 6 dni szkoleniowych,
 • Dwóch trenerów prowadzących,
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat,
 • Przerwy kawowe: owoce, domowe ciasta, kawa, herbata, soki

Zobacz pozostałe moduły:

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Cena szkolenia 6500 zł netto za 6 dni szkoleniowychWypełnij kwestionariusz zainteresowania usługą. To pozwoli nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Pola oznaczone * wymagają wypełnienia.

Imię *


Informacje o danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych jest NORMAN BENETT K.GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komorowie, przy ul. 3 Maja 11a w Komorowie; nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: biuro@normanbenett.pl;
b. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i przedstawienia oferty szkolenia, a także w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.
c. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
e. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
f. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679.
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.
h. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych.
i. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.