Akademia Menedżera - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera

Moduł 3 – Zarządzanie zmianą i narzędzia coachingowe

akademia menedżera Norman Benett

Termin kursu:

 • 27 – 28 kwietnia 2018 – I zjazd
 • 11 – 12 maja 2018 – II zjazd
 • 25 – 26 maja 2018 – III zjazd

Uczestnicy:

Kameralne grupy, od 6 do 12 osób

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu: Profesjonalny Manager

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, uzyskasz kompetencje w zakresie:

 • budowania własnej, etycznej postawy Managera,
 • budowania autorytetu w zespole,
 • dbania o relacje i partnerstwo w komunikacji pomiędzy członkami zespołu,
 • różnych stylów zarządzania pracownikiem dostosowanych do jego etapu rozwoju,
 • efektywnego delegowania i egzekwowania zadań,
 • wzmocnienia efektywności osobistej ,
 • udzielania informacji zwrotnej w sposób motywujący,
 • przeprowadzania zespołu przez zmianę,
 • rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych,

Metoda pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech dwudniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi – tzn. stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie od 6 do 12 osób.


DZIEŃ V – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTEM

 

1. LIDER W ZMIANIE

 Sesja z zakresu przeprowadzania zespołu przez zmianę będzie praktycznym warsztatem systematyzującym wiedzę z tego obszaru zarządzania zespołem i doskonalącym umiejętność skutecznej komunikacji w okresie zmian.

 • Między stabilizacją a rewolucją
 • Proces zmiany
 • Komunikacja w okresie zmian
 • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie zmian
 • Proces kierowania zespołem w okresie wprowadzania zmian
 • Psychologia zmiany
 • Interpersonalne techniki przezwyciężania oporu wobec zmian

 

2. SYTUACJE TRUDNE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 Ta część będzie poświęcona konkretnym sytuacjom trudnym, jakie napotykają menadżerowie w swojej pracy/w relacji z podwładnymi. Będziemy bazować na symulacjach takich rozmów i poszukiwaniu optymalnej ścieżki działania.

 • Sytuacje trudne w zarządzaniu ludźmi – najczęstsze zdarzenia i skuteczne reakcje
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i zarządzanie konfliktem
 • Jak budować motywujące komunikaty podczas przekazywania niepopularnych informacji, np. na temat zmian?

DZIEŃ VI – COACHING I MENTORING W PRACY MENAGERA

 

1. LIDER JAKO MENTOR I COACH SWOJEGO ZESPOŁU

 Celem głównym ostatniej sesji jest wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe, a przez to o umiejętnośc rozwoju i dzielenie sie wiedza z podwładnymi.

 • Czym jest, a czym nie jest coaching/mentoring?
 • Style kierowania a coaching/mentoring – analogie i różnice
 • Kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy podejście tradycyjne w kierowaniu i rozwoju podwładnych
 • Określanie celów i zasady budowania trafnych celów coachingowych
 • Pytania i ich znaczenie w coachingu/mentoringu: rama celu i rama problemu – Model GROW
 • Aktywne słuchanie i informacja zwrotna, czyli na czym polega dobra komunikacja z pracownikiem podczas coachingu/mentoringu?

INWESTYCJA

Jesteśmy firmą, która od 17 lat stawia sobie za cel realizowanie bardzo wysokich standardów w przygotowywaniu i prowadzeniu kursów otwartych, ale jednocześnie dbamy o to, aby być konkurencyjni na rynku.

Koszt 6 dniowego kursu wynosi 6 500 zł netto + vat 23 % (7995 zł brutto)

Cena zawiera:

 • 6 dni szkoleniowych,
 • Dwóch trenerów prowadzących,
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat,
 • Przerwy kawowe: owoce, domowe ciasta, kawa, herbata, soki

 


Trenerzy prowadzący zajęcia:

 


Informacja i zapisy:

Magda Piotrowska, tel. +48 667 951 752, e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.plul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów

Lokalizacja:

Norman Benett, ul. 3-go Maja 11a, 05-806 Komorów k.Warszawy


Zapytaj o dofinansowanie tel. 667 951 752

Rezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.