Home

SUPERWIZOR – KURS AKREDYTOWANY W EMCC

SUPERWIZOR – KURS AKREDYTOWANY W EMCC

Kurs Global Bluesky International akredytowany przez EMCC Global

EMCC ESQA Senior Practitioner Program modułowy BESPOKE

Firma Norman Benett ma przyjemność pomagać przy zebraniu grupy uczestników międzynarodowego, akredytowanego kursu superwizyjnego.

Kurs jest akredytowany przez EMCC Global oraz Bluesky International, i oferuje uzyskanie uprawnień superwizora w ramach EMCC ESQA Senior Practitioner Program.

 • Kurs rozpoczyna się 18 lipca 2024
 • Kurs przeznaczony wyłącznie dla osób z akredytacją EMCC na poziomie Coach Praktyk lub ekwiwalentu tego stopnia w innych organizacjach takich jak ICF lub Izba Coachingu

Informacje o programie:

 1. Kurs online składa się z 6 modułów składających się z 3-4 godzinnych webinarów co 2 tygodnie (zawiera praktykę)
  1. 18 lipca 2024 r. – 9:00-11:302.
  2. 1 sierpnia 2024 r. – 9:00-11:303.
  3. 5 września 2024 r. – 9:00-11:30
  4. 19 września 2024 r. – 9:00-11:30
  5. 3 października 2024 r. – 9:00-11:30
  6. 17 października 2024 r. – 9:00-11:30
 2. Otrzymujesz podręcznik programu i zestaw narzędzi superwizora zawierający treści programu.
 3. Otrzymujesz jedną w superwizje grupową.
 4. Dostajesz możliwość przejrzenia dziennika nauki z rozwojową informacją zwrotną.
 5. Uczestnictwo we wszystkich modułach i pomyślne ukończenie dziennika nauki programu skutkuje uzyskaniem Certyfikatu Bluesky International w zakresie Superwizor Coacha | Mentora.
 6. Otrzymujesz Certyfikat, który jest uznawane przez EMCC Global jako program BESPOKE ESQA. Jako posiadacz Certyfikatu otrzymujesz akredytowany przez BI EMCC ESQA Dyplom w zakresie Superwizora Coacha Mentora.
 7. Pełny program daje również możliwość uzyskania międzynarodowej akredytacji EMCC ESIA: indywidualnej akredytacji EuropejskiejMentoring and Coaching Council (EMCC) – międzynarodowo uznawanej akredytacji superwizora. To wymaga jedynie wypełnienia kilku dodatkowych dokumentów oprócz uzyskania certyfikatu Dyplomu Bluesky International ESQA.
 8. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
 9. Kurs będzie prowadzony online w formie webinarów.

Prowadząca kurs:

Dr Lise Lewis Ch.FCIPD MBA

Ch.FCIPD | MBA | EMCC EIA Accredited Master Coach Mentor | EMCC ESIA Accredited Coach Mentor Supervisor
Bluesky International | Provider of EMCC EQA Coach Mentor and ESQA Coach Supervisor Training
Winner of Global Supervision and Coaching Awards

EMCC Global Special Ambassador
EMCC Global Past President (2011-2017)

WYŚLIJ CHĘĆ UCZESTNICZENIA W KURSIE


Verified by MonsterInsights