Coach Praktyk Biznesu dla organizacji - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Coach Praktyk Biznesu dla organizacji

Coach Praktyk Biznesu to polski kurs z europejskim certyfikatem jakości EQA EMCC

Kurs Coach Praktyk Biznesu rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym  przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej praktyki coachingowej.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń oraz wypełniania zadań służbowych. Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu Coacha Praktyka Biznesu z European Quality Award EMCC (European Mentoring & Coaching Council) przyznanej kursowi Norman Benett Academy, jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową.

Dla kogo? Warunki przystąpienia do kursu

 • aktywni zawodowo trenerzy biznesu, specjaliści HR, menedżerowie różnych szczebli i branż, nauczyciele oraz osoby z innych grup zawodowych: ze stażem zawodowym min. 3 lata i/lub ukończonymi studiami wyższymi [licencjat lub magisterskie]
 • pisemne zgłoszenie
 • rozmowa rekrutacyjna
 • wpłata czesnego

KORZYŚCI:

Certyfikowany Coach Praktyk Biznesu uzyska kompetencje w zakresie:

 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich Klientów
 • Rozpoznawania postawy Klienta i dostosowania do niej własnego stylu komunikacyjnego
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów Klienta i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania Klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości Klienta oraz pracy z ich zmianą w realizacji postawionych celów

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE KURSU:

Kurs odbywa się w formie 4 zjazdów, trwających odpowiednio:

 • 3 dni (coaching grupowy z elementami treningu interpersonalnego)
 • 6 dni (I zjazd)
 • 6 dni (II zjazd)
 • 1 dzień (egzamin)

Zakładamy, że dzień szkoleniowy zaczyna się o godzinie 10:00 a kończy około godziny 21:00

METODA SZKOLENIOWA:

Kurs prowadzony jest metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego jest praktycznie ćwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień. Uczestnicy otrzymują zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych. Są szkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych. Każdy z uczestników prowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym, a także buduje własny program life coachingu. Ponadto każdy z uczestników kursu odbywa sesje superwizyjne.

PROGRAM KURSU COACH PRAKTYK BIZNESU:

COACHING GRUPOWY Z ELEMENTAMI TRENINGU INTERPERSONALNEGO (3 dni)

 • Indywiduacja, czyli różnicowanie
 • Proces wglądu i zmiany osobiste
 • Proces grupowy

ZJAZDY MERYTORYCZNE

DEFINICJE COACHINGU I SESJA KONTRAKTOWA

 • Zasady pracy i plan pracy
 • Coaching jako metoda – definicje coachingu
 • Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza Sesja kontraktowa

CELE I EFEKTY

 • Znaczenie osobistej mapy percepcyjnej
 • Znaczenie roli społecznej i mechanizmy jej nieświadomego definiowania przez klienta
 • Zasady ustalania trafnych celów
 • Coachingowa ekologia celu

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA W COACHINGU

 • Pierwsza pętla indukcyjna od nadawcy do odbiorcy
 • Błędy percepcyjne a przekłamania komunikacyjne
 • Czym są kanały komunikacyjne i percepcyjne i jak je wykorzystujemy?
 • Komunikacja i mikrokomunikacja – najnowsze odkrycia
 • Raport psychologiczny, czyli dopasowanie do klienta

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W COACHINGU

 • Asocjacja i dysocjacja – kluczowe mechanizmy komunikacji wewnętrznej
 • Kalibrowanie zachowań klienta coachingu – wykorzystanie mikrokomunikacji i rozpoznawanie modalności
 • Rodzaje rzeczywistości i rodzaje uwagi
 • Zastosowanie Generatora Spójności – wypracowanie postawy spójności

OPROGRAMOWANIE KLIENTA

 • Czym jest kontrsugestywność i proaktywność
 • Metaprogramy jako software naszej osobowości
 • Zasada pacingu, w kontekście Metaprogramów i modalności czyli podążanie za klientem
 • Pojęcie przekonania i różne metody pracy z przekonaniami

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

 • Sprzężenie zwrotne – odkrycie S. Andreasa
 • Neurofizjologiczne i emocjonalne skutki sprzęgania

PUŁAPKI I POŻYTKI W STOSOWANIU LINGWISTYKI

 • Pojęcie instalacji werbalnej
 • Presupozycje – ich rozumienie i zastosowanie
 • Pułapki nominalizacji
 • Modalności typy wypowiedzi
 • Pytania w coachingu
 • Język progresywny i wypowiedzi proaktywne

PRACA Z RELACJAMI

 • Pojęcie udziałowców projektu, znaczenie postaw i potrzeb indywidualnych dla powodzenia projektu/celu
 • Praca coachingowa z relacjami w kontekście potrzeb i korzyści
 • Pozycje percepcyjne i ich wykorzystanie w pracy z relacjami trudnymi
 • Most Przekonań w sytuacji wewnętrznego oporu klienta
 • Most pomiędzy udziałowcami sytuacji coachingowej [Most wartości]
 • Technika Wszystkich Technik
 • Metoda Integracji Zasobów
 • Inwentarz zasobów
 • Wykorzystanie podejścia Walta Disneya

W DRODZE DO SZCZĘŚCIA

 • Koncepcja szczęścia a cele life coachingu
 • Podejście psychologii pozytywnej
 • Koncepcja i zbiór zasad prof. Tal Ben-Shahara
 • Stan flow [przepływu] i odkrycia prof. M. Csikszentmihalyi
 • Siła motywacji wewnętrznej a lingwistyka autosugestii
 • Praktyczny model uruchamiani zmiany w kierunku szczęścia

Co mówią uczestnicy kursu Coach Praktyk Biznesu?

 • Najmocniejsza strona tego kursu to wykładowcy, narzędzia które są rzeczowe, konkretne, inspirujące, absolutnie ciekawe i praktyka. To też wiele godzin warsztatów i praktyczne doświadczanie na sobie zarówno w roli coacha, klienta i superwizora. W krótkim okresie czasu jest bardzo dużo warsztatów praktycznych. W czasie kursu wiele było chwil związanych z odkryciami. To było woow... do swoich własnych odkryć że jest w tym absolutna moc. To też wyjście z takim poczuciem wejścia na kolejny etap swojego rozwoju. Myślę ż tak jak ja się czuje po ukończeniu tego kursu, zaopatrzona w wiedzę, umiejętności, praktykę i narzędzia, czuję się zasobna i chciałabym żeby moi klienci także się tak czuli po swoich sesjach. Gorąco polecam.

  Iwona Szybka , Managing Director, Executive Search Consultant, Coach EQA EMCC
 • Najmocniejsza strona kursu Coach Praktyk Biznesu to co pierwsze co przychodzi mi na myśl to holistyczne podejście do sprawy. Nauczyciele którzy prowadzą tu zajęcia są autorytetami w swoich dziedzinach, w związku z czym czuć pewność przekazywanych informacji i to powoduje że łatwiej przyswaja się wiedzę. Sam proces prowadzenia kursu jest dostosowany do najnowszych technik edukacyjnych, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest zapamiętać całość prowadzonego materiału. Jest to kurs bardzo intensywny, to ma swoje plusy że w ciągu relatywnie krótkiego okresu można zdobyć bardzo wyjątkową wiedzę.

  Jacek Sołtysiak , Coach EQA EMCC
 • Najmocniejszą stroną kursu Coach Praktyk Biznesu w Norman Benett są narzędzia, ponieważ dostaje się komplet narzędzi z którymi można w sposób komfortowy pracować z klientami. Po skończonym kursie można w sposób komfortowy przeprowadzić sesje w sposób etyczny, odpowiedzialny i profesjonalny. Jeśli dla kogoś ważne są narzędzia to zdecydowanie rekomenduję ten wybór. Energia która tu panuje jest niesamowita. Trzy najważniejsze rzeczy to narzędzia, wykładowcy i formuła kursu. Polecam. Jeśli ktoś się zastanawia nad szkoleniem na Coacha niech zastanowi się jakim chce być coachem i niech poszuka takiej szkoły, która reprezentuje takie wartości. Dla mnie to ważne było żeby być coachem profesjonalnym, etycznym i odpowiedzialnym, który ma dużo narzędzi w swoim plecaku.

  Magdalena Chalecka , Coach
 • Kurs Coacha Praktyk Biznesu daje przede wszystkim praktykę i wspaniałe narzędzia. Jest wiele innych kursów, które przygotowują w taki czy inny sposób. Ten kurs jest kursem na którym można nauczyć się praktycznie coachingu, zobaczyć jak to wygląda w kontakcie z klientem. Dostajemy wspaniałe narzędzia, które służą nam oraz tym którzy są coachowani. Najprzyjemniejszą częścią tego kursu było poznanie wspaniałych ludzi, zarówno wykładowców jak i ludzi z którymi pracowaliśmy w grupce czy rozmawialiśmy na sesjach i to było jedno z najlepszych doświadczeń które zabiorę ze sobą. Poza tym intensywność. Trzeba sobie zdać sprawę że kurs jest bardzo intensywny w związku z tym trzeba dużo pracować, przygotować się i rzeczywiście poświęcić temu ten czas który się ma. Przyjdźcie na ten kurs a doświadczycie wspaniałej zmiany.

  Krzysztof Tomkalski , Prezes Zarządu EDCI, Ltd. Coach, IT Consultant
 • Szanowni Państwo Pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania dla Norman Benett Academy oraz podziękować za to, że zajęcia podczas szkolenia Coach Praktyk Biznesu były na najwyższym poziomie i dostarczyły mi wielu ciekawych, nowych inspiracji. Prowadzący zajecia: Robert Łężak oraz Kalina Grela-Łężak to profesjonaliści najwyższej klasy. Nasze zajęcia były zawsze niezwykle kompetentnie przygotowane i poprowadzone. Obu coachów cechuje duży entuzjazm i zaangażowanie w to, co robią. Zawsze świetnie przygotowani, przyjaźnie nastawieni do grupy i bardzo bardzo skuteczni. Pragnę też podkreślić, że egzamin kończący zajęcia przebiegał w doskonałej uczącej atmosferze i tu składam podziękowania całemu zespołowi Norman Benett Academy. Wszyscy dydaktycy powinni uczyć się od Roberta, Kaliny, Marcina, jak przygotować studentów do egzaminu i jak potem go przeprowadzić, aby zdający mieli okazję jeszcze się uczyć oraz poczuć satysfakcję i stać się prawdziwym podmiotem nauczania. Słowa najwyszego uznania i podziękowania! Z całą odpowiedzialnością i pełnym przekonaniem rekomenduję Norman Benett Academy wszystkim, którzy pragną zdobyć stosowny certyfikat, ale również ulepszyć swoje życie.

  Anna Czarlińska-Wężyk , Koordynator Regionalny Edukacji Globalnej
 • Udział w szkoleniu Coach Praktyk wzbogacił nie tylko mój warsztat pracy, ale również mnie samą. Pobudził do refleksji i samodoskonalenia. Był wielką przyjemnością i zapoczątkował nowy rozdział w moim życiu. Mimo, że wcześniej brałam udział w innych kursach coachingowych, to dopiero to szkolenie przygotowało mnie do pracy coacha. Czuję się gotowa do prowadzenia coachingu. Otrzymałam nie tylko wiedzę, narzędzia, ale też wiarę we własne możliwości. Jako osoba prowadząca szkolenia z przyjemnością obserwowałam prowadzących i ich warsztat pracy. To jest mistrzostwo. Cieszę się, że mogłam doświadczyć udziału w tak profesjonalnym szkoleniu. Tworzymy świat do którego inni chcą przynależeć to hasło przewodnie Norman Benett Group. Cieszę się, że weszłam do tego świata i zachęcam innych.

  Dorota Dąbrowska , Koordynator Regionalny Edukacji Globalnej
 • Pod koniec czerwca 2015 roku, po wielu zastanowieniach i analizach, zdecydo­wałem się na udział w kursie Coacha Praktyka Biznesu, prowadzonym przez Norman Benett Group, a realizowanym w ośrodku szkoleniowym ORE w Sulejówku. Prowa­dzącymi zajęcia byli: Kalina Grela-Łężak i Robert Łężak, którzy przez 12 dni - bardzo intensywnie - szkolili nas, uczestników kursu. Program był bardzo napięty, ponieważ zakładał realizację bardzo wielu zagadnień trudnych o licznych odniesieniach i funda­mentach teoretycznych, a jednocześnie ogromny ładunek ćwiczeń praktycznych - jak się okazało - bardzo przydanych i koniecznych. Grupa uczestników też nie należała do „łatwych”, albowiem składała się z nauczycieli nauczycieli, co od prowadzących wymagało niemałych umiejętności. Pracując zawodowo od 1978 roku posiadłem rozległy ocean doświadczeń, a kształcąc się - poza kompetencjami i kwalifikacjami - zyskiwałem spostrzeżenia oraz porównania. Dziś, mając za sobą kurs Coacha Praktyka Biznesu oraz zdany egzamin i Certyfikat nr 237 w ręku, mogę powiedzieć, że uczestniczyłem w wydarze­niu o niezwykłej sile oddziaływania. To, co dane nam było zgłębiać oraz to, jak pro­wadzący ów proces przeprowadzali, skłania mnie do porównania, że - oto - byliśmy adeptami szkoły łączącej walory Pracowni Leonarda da Vinci, w jej koncepcyjnej warstwie odkrywania świata z zaletami Summerhill - urzeczywistnionej, przez Alexan­dra Sutherlanda Neilla, wizji Szkoły kształtującej człowieka prawdziwie wolnego i świadomego z wartościami Przybytku Pokoju, Rabindranatha Tagore, w dziele doz­nawania Prawdy i Piękna. Ktoś powie: „napuszone to i patetyczne”, a będzie to ten, kto wziął tylko trochę lub nic - ja wziąłem wszystko, com mógł, chciał i potrzebował. Dlatego wiem, co mówię, a kto poznał mnie trochę, to wie, iż mówię wtedy, gdy mam coś do powiedzenia. Mistrzowie moi, Kalina i Robert, pokazali mi głęboki sens coachingu i umożliwili zrozumienie myśli Fryderyka Nietzschego „Wielu jest upartych co do raz obranej drogi, niewielu co do celu”, z czym miałem kłopot i wprowadzili w świat wartości coachingu. Dzięki wspomnianym Mistrzom jestem gotów w nim nie tylko zostać, lecz współtworzyć tak, by inni mogli wyzwalać w sobie siłę samostanowienia. Za sprawą Kaliny oraz Roberta umiem narysować swoją przyszłość, a mapa mojego życia oso­bistego i zawodowego, z odręcznego szkicu, stała się barwną przestrzenią o wielu znaczących wymiarach. To symfonia coachingu.

  Piotr Januszek , Koordynator Regionalny Edukacji Globalnej
 • Serdecznie dziękuję za wspaniałą przygodę w moim rozwoju zawodowym, jaką był kurs szkoleniowy Coach Praktyk. Być może przygoda brzmi mało zawodowo, ale dokładnie takie dobre skojarzenia związane z kursem mam. Mogę kurs porównać z podróżami, które kocham. Ciągle poznaję nowe miejsca, każde z nich dostarcza mi nowych wrażeń, wiadomości, doświadczeń i emocji, wracam zadowolona i usatysfakcjonowana. Po każdej podróży jednak czuję niedosyt i planuję kolejną. Każdy, kto kocha podróże na pewno zna to uczucie. Podobnie czuję się po kursie Coach Praktyk Norman Benett - jestem bardzo zadowolona z zajęć, które pozwoliły mi zdobyć dużo nowej wiedzy i doświadczenia, osiągnąć awans zawodowy oraz z trenerów prowadzących szkolenie na bardzo wysokim poziomie, czuję jednak potrzebę dalszej przygody z coachingiem i dalszego rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie. Dziękuję za rozbudzenie we mnie tej nowej pasji.

  Dobrosława Egner , Koordynator Regionalny Edukacji Globalnej

Co mówią o kursie uczestnicy

Prowadzący kurs:

Recent Projects

Translate »
0