Master & Team Coach - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

No products in the cart.

Master & Team Coach

Master & Team Coach – kurs na poziomie mistrzowskim

Prowadzi Maciej Bennewicz

Jeśli z powodzeniem zdobyłeś certyfikat Coacha Praktyka Biznesu w Norman Benett Academy lub inny certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu coacha – ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie, jako jedyne na rynku oparte jest na wieloletnich doświadczeniach biznesowych naszego zespołu i osadzone w praktyce coachingowej polskich realiów pracy.

Działamy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii zorientowanej na procesy i metody motywacji rozwojowej – pracujemy przez cały kurs z wykorzystaniem procesów Drugiej Uwagi (percepcja przedracjonalna) oraz pracy z ciałem. To, co inni coachowie osiągają w wyniku długotrwałych procesów, Ty uzyskasz w ciągu jednej sesji generując zmiany, które przyjdą błyskawicznie i trwale, dzięki wykorzystaniu technik pracy z polem relacji.

Tam gdzie inni pracują na metodach analizowania i szukania wniosków u klienta coachingu (podejście redukcjonistyczne), gdzie jeszcze inni szukają podejścia holistycznego, czyli całościowego obrazu zjawisk, ty nauczysz się najnowszej metody – emergencji coachingowej. Podejście emergentne stosujemy, jako jedyna szkoła na rynku. Uzyskasz umiejętność sprawnego posługiwania się zaawansowanymi narzędziami coachingowymi i biegłość w kreowaniu własnych, zgodnych z wypracowanym indywidualnym unikalnym podejściem podejściem coachingowym.

Tam, gdzie wcześniej uczyliśmy się algorytmów (sposobów) skutecznego działania w oparciu o teorie, praktykę i coachingowe techniki, jak w obserwacji pojedynczych mrówek, które idą do celu, teraz nauczysz się zarządzać jednocześnie mrowiskiem zależności (emergencja).

Warunki przyjęcia na kurs Master & Team Coach:

 • Ukończenie kursu Norman Benett Academy na stopień Coach Praktyk Biznesu (NBA CP) lub uzyskanie innego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu coacha
 • Ukończone studia wyższe [licencjat lub magisterskie] i / lub min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • Aktywne, udokumentowane prowadzenie coachingu przez okres min. 6 miesięcy [adresy kontaktowe do coachee lub liderów grup coachingowych lub wgląd w raporty pocoachingowe w wersji elektronicznej]
 • Przeprowadzenie w tym czasie samodzielnych cykli coachingowych – minimum 3 cykle coachingowe [grupowe lub/i indywidualne]
 • Za pełny cykl uznajemy proces składający się minimalnie:
  • z 6 sesji z jednym klientem
  • z 3 sesji z jedną grupą
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Zaliczenie testu (dla coachów, którzy ukończyli inny kurs niż NBA CP) na podstawie Podręcznika „Coachingu i mentoringu w praktyce” Macieja Bennewicza
 • Nadesłanie pisemnego zgłoszenia
  • W tym projekt własnego rozwoju w zawodzie coacha [prognoza min 1 roku lub dłużej] oparty na diagramie Kaoru Ishikawy na podstawie Podręcznika „Coachingu i mentoringu w praktyce” Macieja Bennewicza
 • Wpłata czesnego

Czas trwania

Program Master Personal Coach to 9-dniowy kurs prowadzony w systemie 3 x 3-dniowych weekendowych zjazdów (pt-sb-nd):

1 zjazd (3 dni) – Coaching grupowy z elementami treningu interpersonalnego

2 zjazd (3 dni) – I zjazd merytoryczny

3 zjazd (3 dni) – II zjazd merytoryczny

1 dzień egzamin

W każdym zjeździe merytorycznym pierwsze dwa dni to warsztat – zajęcia merytoryczne [wiedza + demo]. Trzeci dzień to seminarium praktyczne, kiedy własne zdobyte umiejętności są ćwiczone pod okiem doświadczonego coacha.

Po ukończeniu programu Master Personal Coach zapraszamy do ukończenia 6-dniowego kursu Team Coach, Art Coach lub Game Coach, po którym zaliczenie egzaminu daje certyfikat Master Coach ze specjalizacją.

 • każdy dzień będzie przebiegał według zbliżonego rytmu pracy:
  • 2 godziny szkoleniowe poranna superwizja [omówienie wydarzeń dnia poprzedniego, zadań domowych, pytań i wątpliwości]
  • 6 godzin szkoleniowych warsztat [wiedza + ćwiczenia + demo ćwiczeń + ćwiczenia w podgrupach]
  • 2 godziny szkoleniowe praca treningowa w małych podgrupach ćwiczeniowych, zatem dzień szkoleniowy będzie zaczynał się o godzinie 10:00 a kończył ok. 21:00
 • Szkolenie zakończy się testem wiedzy i umiejętności w postaci coachingowej sesji indywidualnej z wylosowanym klientem

 

Efekt – certyfikacja

Efektem będzie uzyskanie certyfikatu Mastera Personal Coacha po zaliczeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z nieznanym, rzeczywistym klientem coachingu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół Coachów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy. Po przeprowadzeniu ok. 20 minutowej indywidualnej sesji, Coach – uczestnik uzyska feed-back od grupy i trenerów oraz sugestie korekt w dalszym postępowaniu (jeśli takie będą potrzebne). Kolejność pracy coachingowej oraz anonimowi dla uczestników klienci zostaną rozlosowani na początku egzaminu.

Certyfikowany Master Personal Coach uzyska kompetencje w zakresie:

 • Używania i zarządzania komunikacją w Pierwszej i Drugiej Uwadze, czyli analizy racjonalnej i przedracjonalnej komunikatów, oraz wyczulenie na mikrokomunikację, a tym samym wyćwiczy umiejętności percepcyjne i komunikacyjne pozwalające dokonywać błyskawicznych, trafnych analiz komunikacyjnych i trafnie zarządzać sytuacją
 • Stosowania metody Quantum Brainpower Coaching (coaching kwantowy) i Body-Mind System (metoda synergii między umysłem i ciałem)
 • Skutecznego wyboru technik i metod coachingowych w zależności od potrzeb biznesowych – executive coaching, biznes coaching, life coaching, work-life balance

Metoda

 • Kurs będzie prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.
 • Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych.
 • Uczestnicy zostaną wyszkoleni w technikach budowania uwagi i zarządzania komunikacją przy użyciu tzw. nikłych sygnałów, a także zarządzania procesem grupowym i indywidualnym coachingu.
 • Praca w czasie kursu będzie się odbywała w grupach maksymalnie 12 osobowych.
 • Każdy z uczestników poprowadzi 6 sesji treningowych z wylosowanym partnerem coachingowym. Sesje te będą treningiem nabytych umiejętności i będą superwizowane przez trenerów prowadzących kurs.

PROGRAM KURSU MASTER PERSONAL COACH

 

MISTRZOWSKIE TECHNIKI COACHINGU INDYWIDUALNEGO

Dalej niż perspektywa holistyczna. Podejście niedualistyczne [6 dni]

Podejście redukcjonistyczne

 • Zasady pracy
 • Fundamenty: Coaching i jego podstawy naukowe. Przegląd zagadnień.
 • Podejście redukcjonistyczne: Model Whitmore`a i klasyczne podejście do coachingu
 • Neoredukcjonizm w coachingu
  • Podejście projektowe w coachingu indywidulanym
  • Zarządzanie strukturą sytuacji

Podejście holistyczne. Zmiana w obszarze doświadczenia czasu i przestrzeni

 • Podejście holistyczne
 • Nieświadome procesy versus postracjonalizacje
 • Pojęcie Pierwszej i Drugiej Uwagi – na czym polega praca z Drugą Uwagą?
 • Wyłączanie dialogu wewnętrznego
 • stany równowagi holistycznej. Techniki holistyczne w coachingu

Podejście holistyczne. M.H Ericskon i kontynuatorzy

 • Od podejścia ericksonowskiego do poznawczego
 • Od Gestalt do oddziaływań krótkoterminowych
 • Język transu, hipnoza, wpływ, manipulacja i sugestia
 • Etyka coachingu a język sugestii

Podejście niedualistyczne. Druga Uwaga w polu wszelkich możliwości

 • Podejście niedualistyczne. W kierunku emergencji
 • Droga od szczegółowych symptomów do ogólnej metody działania – A.A. Mindell
 • Druga Uwaga jako przejaw intencji. Zmiana coachingowa w Drugiej Uwadze
 • Techniki niedualne w coachingu

Podejście niedualistyczne. W kierunku Qauntum

 • Podejście niedualistyczne w kierunku Quantum [ najgłębszej intencji i potrzeby]
 • Wykorzystanie języka transu w pracy coachingowej w głębokiej zmianie osobistej
 • Techniki niedualne i artystyczne w coachingu. Struktura ćwiczeń niedualnych

Emergencja coachingowa

 • Emergencja – coaching a psychologia społeczna
 • Człowiek w świecie wykreowanym przez siebie
 • Człowiek jako narrator – życie jako narracja
 • Tworzenie spójnych rozwiązań wyższego poziomu. Integracja na wyższym poziomie
 • Budowanie nowego porządku z klientem – radyklana zmiana postawy życiowej jako zmiana narracji
 • Mechanizmy inicjacji do dojrzałości interpersonalnej
 • Wielkie Zadanie Życiowe lub Wielkie Zadanie Inicjacyjne

Egzamin 1 dzień

egzamin teoretyczny + praktyczny

 • Test wiedzy [60 minut]
 • Egzamin praktyczny: Indywidualna sesja coachingową z nieznanym klientem [ok.20 minut]
  • Feedback grupowy dla zdającego coacha
  • Analiza przypadku

Podsumowanie i wnioski

Prowadzący kurs:

Recent Projects

Translate »