Raport z konferencji badawczej - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia

Raport z konferencji badawczej

Pobierz raport z 6 Konferencji Badawczej EMCC w Budapeszcie, która odbyła się 6-8 lipca 2016.


Europejska Rada Mentoringu i Coachingu (EMCC) - której wizją jest funkcjonowanie jako punkt odniesienia w sprawach związanych z coachingiem i mentoringiem na całym świecie. Rada uważa teoretyczne badania naukowe za fundament swej strategii. Wspierania doskonalenia praktyki, motywowania do innowacji, wyznaczania i dążenia do najwyższych standardów profesjonalnych. W ramach dążenia do tego celu EMCC opracowała program „Bridging the Gap”, czyli likwidacji rozdźwięku czy rozbieżności. Realizacja programu odbywa się poprzez liczne działania. Aktywne prowadzenie International Journal for Mentoring and Coaching. Tworzenie różnorodnych grup roboczych w całej Europie. Tegoroczna, szósta z rzędu, konferencja odwołuje się do aspiracji EMCC w zakresie „teoretycznych badań naukowych, dzięki którym dobra praktyka staje się doskonała”.


Raport z konferencji badawczej w sprawie polityki prowadzenia badań i prowokacji w praktyce mają stanowić forum dla profesjonalistów. Osób ciekawych świata i nakierowanych na współpracę, pozwalające im kwestionować pewne nadrzędne przekonania funkcjonujące wśród nas na temat naszego zawodu czy też na temat teoretycznych badań nad coachingiem i mentoringiem. Mamy nadzieję, że nowa seria publikacji da Państwu zastrzyk energii, motywację, kreatywne przemyślenia i umiejętności komunikacyjne. Cieszymy się niezmiernie, że znów możemy przyczynić się do budowy przyszłego kształtu naszej pracy.


Raport z konferencji

Czego dowiesz się z raportu?

Podsumowanie

Najważniejsze kwestie poruszane podczas konferencji

Przegląd badań

Rozdźwięk pomiędzy praktyką a badaniami teoretycznymi w obszarze coachingu i mentoringu

Likwidacja roźdźwięku

Badania naukowe muszą poruszać umysły i emocje

Wnioski

O zaangażowaniu w badania przez coachów i mentorów