Szkolenia menedżerskie - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Szkolenia menedżerskie

Leadership i Budowanie Zespołu - szkolenia menedżerskie

Szkolenie skierowane głównie do osób, które zarządzają zespołem. Uczestnicy poznają mechanizmy, którymi rządzi się grupa i umiejętność wpływania na nie. Menedżerowie posiądą praktyczną umiejętność budowania i modelowania zespołu, w sposób umożliwiający skuteczne osiąganie celów. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak budować autorytet lidera i jak rozwijać zdolności przywódcze.

 • mechanizmy i etapy tworzenia się grupy
 • normy, cele i procesy zachodzące w zespołach
 • role grupowe
 • pozycja lidera w grupie zadaniowej
 • style kierowania
 • dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania
 • jak być efektywnym przywódcą w zespole
 • budowanie autorytetu lidera

 

Organizacja pracy w zespole - szkolenia menedżerskie

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, ale również do osób kierujących projektami. Pozwala na zastosowanie w praktyce skutecznych metod komunikacji wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami. W trakcie szkolenia zostają uruchamiane i udrażniane kanały komunikacji oraz ćwiczone techniki współdziałania, koordynowania i zarządzania. Efektem jest także praktyczna znajomość zasad kierowania, wspomagająca tworzenie mechanizmów kreatywnych w zespole.

 • komunikacja w grupie i dbałość o "drożne kanały przepływu informacji"
 • planowanie zadań i planowanie działań
 • kryteria, podział i wyznaczanie obowiązków dla podgrup i osób
 • sposoby przekazywania celów, zadań i poleceń służbowych
 • lider jako coach
 • kontrola i konsekwencja w kierowaniu zespołem
 • przekazywanie informacji zwrotnych – mówienie o błędach nie musi być trudne
 • jak stworzyć kreatywną grupę samosterowną?

 

Motywowanie zespołu - szkolenia menedżerskie

Szkolenie dostarcza uczestnikom umiejętności motywowania współpracowników. Ćwiczymy sposoby diagnozowania indywidualnych potrzeb i wartości, które motywują ludzi. Uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszymi systemami motywacyjnymi skutecznie funkcjonującymi w organizacjach. Poruszymy też kwestię automotywacji menedżera.

 • rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników
 • dlaczego pracownicy wybierają pewne zachowania - motywacja jako proces
 • presja i kara czy nagroda i wzmocnienie
 • delegowanie zadań
 • nowe podejścia w motywowaniu zespołu
 • znajomość i identyfikacja z celami
 • jak wzbudzać zaangażowanie w ludziach
 • jak się automotywować?

 

Komunikacja w zespole - szkolenia menedżerskie

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, ale także, po modyfikacji, do zespołów pracowniczych i pracowników liniowych Skutkiem szkolenia jest uzyskanie umiejętności skutecznego porozumiewania i wymiany informacji.

Ponadto uczestnicy rozpoznają zakłócenia i bariery komunikacyjne w ich zespołach i nauczą się je eliminować. Efektem dla całej organizacji jest poprawa funkcjonowania systemu na poziomie informacyjnym i kooperacyjnym.

 • zasady skutecznej komunikacji w organizacji
 • dynamika wymiany informacyjnej
 • rozmowa jako element zarządzania
 • informowanie i feedback
 • analiza sieci komunikacyjnej w zespole i w organizacji
 • umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony
 • mapa ogólnej orientacji i mapa komunikacji
 • współdziałanie i wymiana a skuteczna komunikacja
szkolenia menedżerskie

 
Przywództwo w organizacji

Skuteczne zarządzanie wymaga konkretnej wiedzy i specyficznych umiejętności dla danej branży. Norman Benett wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom, tworząc programy szkoleniowe z zakresu zarządzania, odpowiednie dla kadry menedżerskiej Twojej firmy, czyli Przywództwo w organizacji.

Przywództwo w organizacji to złożona zdolność, którą można rozwijać i której można się uczyć. Przywództwo w organizacji realizuje się w dwóch wymiarach: społecznym i indywidualnym. Stajemy się przywódcami dzięki temu, że ludzie wybierają nas na przywódców. Robią to gdyż posiadamy cechy i wypracowaliśmy zdolności, które sprawiają, że możemy taką rolę odgrywać. Nasze przywództwo pojawia się wraz z wizją, która łączy ludzi. Lider sprawia, że wizja staje się atrakcyjna dla grupy, a nie tylko dla niego samego. Jeśli istnieje "duch grupy", przywódca musi sie odnieść do niego, tak samo jak musi potrafić komunikować się z każdą z osób. Źródło - Robert B. Dilts (Przywództwo z wizją)

 

Motywowanie zespołu

 
Przewodzenie i style zarządzania

Przywództwo w organizacji to przede wszystkim bycie dobrym menedżerem to sztuka i pasjonujące wyzwanie. Skuteczne przywództwo wymaga nie tylko doskonałych kwalifikacji i nastawienia na wynik, ale także troski o ludzi i umiejętności bycia dla nich liderem, przewodnikiem, a gdy trzeba także przyjacielem. Takie podejście jest naszym zdaniem drogą, która zapewnia długoterminowy sukces i pozwala czerpać prawdziwą radość z kierowania zespołem. Na naszych szkoleniach dowiesz się, jak to zrobić właśnie na kursie Przywództwo w organizacji.

Rekomendacje

Zamów bezpłatną diagnozę!

Przyjedziemy i przeprowadzimy diagnozę potrzeb zupełnie gratis!
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Leroy Merlin
 • Roche
 • ING
 • Skanska
 • Dom Development
Translate »
0