Marcin Mydlak

Marcin Mydlak absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Norman Benett Academy. Coach, Trener, Konsultant HR. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Pracuje projektowo. Doradza firmom we wdrażaniu rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie zarządzania pracownikami.

Dodatkowo Marcin Mydlak prowadzi treningi i warsztaty wzmacniające rozwój indywidualny. Ponadto prowadzi indywidualne sesje coachingowe zgodnie z kodem etycznym European Mentoring & Coaching Council. Współpracując z managerami HR specjalizował się we wdrażaniu rozwiązań opartych o modele kompetencji. Był kierownikiem lub uczestnikiem zespołów projektowych, które: wprowadzały i modyfikowały modele kompetencji; wdrażały systemy oceny okresowej oraz opisów stanowisk pracy; tworzyły strategie HR dla organizacji; budowały ścieżki karier etc. Znaczącą częścią doświadczeń jest także diagnoza kompetencji metodą AC/DC.

Marcin Mydlak Pprowadzi zajęcia procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami. Umiejętnie równoważy potrzeby grupy z celami stawianymi przez Sponsorów projektu. W swojej pracy posługuje się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuje pracę warsztatową (trening) bazujący na osobistych zasobach uczestników szkoleń.

Marcin Mydlak szczerze wierzy z moc osobistej zmiany. Angażując uczestników szkoleń do wspólnej pracy odwołuje się do doświadczeń mentorów i mistrzów z jakimi miał okazję pracować.

Marcin Mydlak realizował projekty m.in. dla BAT Polska, Grupa PZU, Konsberg, T-mobile, Poczta Polska, PKP IC, Luxmed, Bilfinger, Cemex, PGNiG (spółki zależne), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Nie znaleziono żadnego nauczyciela
Nie znaleziono recenzji
Wszelkie przypisane kursy

E-mail : marcin.mydlak@normanbenett.pl

Telefon : 503800489

Lokalizacja : Komorów, Warszawa, Poland

Skontaktuj się ze mną