Robert Łężak - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Robert Łężak

Partner zarządzający w Norman Benett, Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC . Prezes EMCC Poland.Nauczycielcoachingunas

Na codzień uczę zawodu Coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Od 2008 aktywnie pracuję jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach.

Pracuję głównie z Menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu łącząc narzędzia Coachingowe z Mentoringiem. Prowadzę również facylitacje i superwizje grupowe dla Menedżerów, Coachów i Trenerów. Moim celem jest wsparcie zmiany osobistej, której efekty pozwalają w lepszym stopniu wykorzystywać osobiste zasoby menedżera, w zgodzie z oczekiwaniami pracodawcy, w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia stawianych celów. Obecnie jestem współwłaścicielem firmy Norman Benett i właścicielem firmy Coaching Travel. Byłem Mentorem w międzynarodowej organizacji rekomendacji biznesowych BNI Polska gdzie koordynowałem 11 par mentoringowych.

Od marca 2019 roku prezesem w European Mentoring and Coaching Council EMCC Poland. W prowadzonych przez siebie projektach łączę elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. Uczestnicy projektów osiągając swoje cele otrzymują efekt w postaci lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, harmonii społecznej oraz wyostrzonej optyki intuicyjnej a co za tym idzie osiągania lepszych wyników osobistych i biznesowych.

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »