Trudne sytuacje - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Trudne sytuacje

Rozwiązywanie konfliktów

Efektem osiągniętym po szkoleniu jest umiejętność wczesnego rozpoznawania konfliktu oraz zdolność eliminowania jego źródeł i skutków. Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat zarządzania konfliktem.

Poznają również metody wpływania na zespół poprzez modyfikowanie sytuacji konfliktowej. Szkolenie przydatne dla osób, które zarówno koordynują pracę zespołu jak też dla tych, którzy wchodzą w skład zespołu.

 • przyczyny powstawania konfliktów i ich rodzaje
 • dynamika i rozwój sytuacji konfliktowej
 • zarządzanie konfliktem
 • konflikt nie musi być zjawiskiem negatywnym
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • negocjowanie i budowanie kompromisu
 • lider jako mediator – metakomunikacja
 • asertywność i inne narzędzia zapobiegania sytuacjom konfliktowym

 

Coaching i mentoring menedżerski

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Skoncentrowanie jest na nabyciu i przećwiczeniu umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku motywowania, osiągania celów i rozwoju osobistego tak w toku pracy indywidualnej z pracownikami jak i w pracy grupowej.

 • Różnice między mentoringiem i coachingiem menedżerskim
  • Postawa coachingowa [jej cele i składowe]
  • Zasady pracy coachingowej
 • Narzędzia w pracy coachingowej z podległym personelem
  • Model pracy GROW
  • Wymiarowanie i osiąganie celów
 • Jak uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty?
  • Stymulowanie i wspieranie rozwoju osobistego
  • Zarządzanie ścieżką kariery pracownika
  • Doraźna praca interwencyjna z pracownikiem

 

Rekrutacja i selekcja personelu

Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji personelu.

Rekrutacja i selekcja personelu

Przykładowy proces rekrutacji - czyli jak to robimy?

 • Ustalamy Państwa oczekiwania
  Opracowujemy szczegółowy opis Stanowiska oraz Profil Idealnego kandydata. Zbieramy Państwa oczekiwania, co do kompetencji, umiejętności, doświadczenia oraz innych cech poszukiwanej osoby. Określamy specyfikę stanowiska i powiązanych z nim kompetencji. Dzielimy się naszą wiedzą ekspercką.
 • Rekrutacja – nabór kandydatów zgodnie z ustalonymi oczekiwaniami
  Zależnie od stanowiska i specyfiki, wybieramy metodę rekrutacji. Mogą to być:
  • Ogłoszenie prasowe
  • Nasza Baza Kandydatów
  • Ogłoszenie w internecie
  • Head-hunting lub Executive Search
 • Przeprowadzamy po kolei
  • Selekcję dokumentów
  • Wywiad telefoniczny
  • Rozmowę kwalifikacyjną
   Rozmowa ma formę pogłębionego wywiadu prowadzonego przez psychologów. Wywiad jest skonstruowany w taki sposób, że zawiera zadania indywidualne badające poziom kompetencji. Ponadto kandydaci są obserwowani pod kątem oczekiwanych predyspozycji, umiejętności oraz cech charakteru.
 • Sprawdzamy referencje kandydatów
 • Tworzymy sesję Assessment Center
 • Przeprowadzamy badanie testami psychologicznymi
 • Klient otrzymuje prezentację kandydatów najpełniej realizujących oczekiwany profil
 • W przypadku projektów rekrutacyjnych o szerokim zakresie współpracujemy z firmą Bussines Consulting
trudne-sytuacje

 
Trudne sytuacje

Trudne sytuacje są nieuniknione. Konflikty powstają z wielu przyczyn, w tym struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp. Trudne sytuacje w różnym stopniu przyczynia się do efektywności organizacji lub jej szkodzi. Zadaniem kierownictwa jest pokierowanie trudnnymi sytuacjami, konfliktem i jego rozwiązanie w sposób prowadzący do optymalnej efektywności organizacji.

coaching-menedzerski

 
Coaching i mentoring menedżerski

Prezentowany program Coaching i mentoring menedżerski przedstawia nowatorskie podejście stosowane przez coachów Norman Benett w czasie pracy z organizacjami biznesowymi. Wykorzystujemy najbardziej efektywne modele pracy coachingowej z powodzeniem wdrażane w dużych organizacjach.

Program Coaching i mentoring menedżerski wyzwala ukrytą energię indywidualną, a jednocześnie wzmacnia role menedżerskie dostarczając wielu użytecznych technik i ćwiczeń, gotowych do zastosowania w pracy. Inspiruje do zmiany metod zarządzania i pozwala bez wysiłku zwiększyć repertuarach menedżerskich możliwości. Jest oparty na doświadczeniach coachów i trenerów Norman Benett Group, praktyków biznesu i autorytetach międzynarodowych takich jak: R.Dilts, J.O`Connor, prof. D.Clutterbuck, J.Whitemore, A. A. Mindel i inni.

Program ten jest oparty również na metodologii naszej Akademii Coachingu, którego jakość potwierdza EQA ( European Quality Aword ) certyfikat standardów przyznawany przez EMCC ( European Mentoring and Coaching Council ).
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Leroy Merlin
 • Hipp
 • Hubert Burda Media
 • Roche
 • ING
Translate »
0