Zarządzanie przedsiębiorstwem - Norman Benett coaching, mentoring i szkolenia
Cart

Brak produktów w koszyku.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wprowadzanie zmian

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej a także wyznaczonych pracowników do wprowadzania w życie zmian w organizacji. Uczestnicy zapoznają się również z tematyką nawigacji zmian w firmie, czyli zarządzaniem procesem zmiany i sytuacją zmiany w okresie wzrostu i rozwoju firmy.

Na program składają się poniższe zagadnienia:

 • jak traktować zmiany w organizacji?
 • proces zmian
 • opór wobec zmiany i sposoby przezwyciężania go
 • komunikacja w okresie zmian
 • zmiana jako kształtowanie nowych postaw
 • proces kierowania zespołem w okresie wprowadzania zmian
 • funkcjonowanie zespołów w okresie zmian
 • twórcze zmiany – kreowanie i pobudzanie zmian w organizacji

 

Zarządzanie projektami

Celem dwudniowych warsztatów jest ugruntowanie wśród uczestników podstawowych umiejętności organizowania zadań przy realizacji i ewaluacji projektów.

Szkolenie składa się z następujących modułów:

 • komunikowanie i komunikacja w organizacji
 • skuteczna organizacja pracy zespołowej
 • jak mierzyć sukces projektu?
 • cele i skutki projektu
 • planowanie kontroli projektu
 • szacowanie ważności i ryzyka

Realizujemy również zarządzanie projektami PMI.

 

Budżetowanie

Celem szkolenia jest nauczenie się samodzielnego opracowania rocznego budżetu dla swojego działu.

Sprzyja temu zapoznanie się z następującymi kwestiami:

 • cele i funkcje budżetu
 • podstawowe zasady budżetowe (zasada jedności, szczegółowości, uprzedniości i roczności)
 • przygotowanie budżetu sprzedażowego i kosztowego
 • program komputerowy służący do przygotowania budżetu
 • planowanie budżetu
 • realizacja budżetu
 • kontrola budżetu

 

Zarządzanie strategiczne

Uczestnicy poznają sposoby realizacji długoterminowych celów przedsiębiorstwa, metody osiągania skutecznej przewagi konkurencyjnej, reakcji na problemy w organizacji i negatywne zjawiska w jej otoczeniu. Wykorzystują dostępny potencjał oraz wskazują sposoby pozyskania niezbędnych zasobów.

Zarządzanie strategiczne obejmuje następujące aspekty:

 • formułowanie wizji, misji i celów strategicznych organizacji
 • konkretyzację strategii zazwyczaj do postaci polityki kierownictwa
 • zapewnienie kluczowych zasobów: finansowanie organizacji, zapewnienie personelu, kształtowanie harmonijnych relacji z kluczowymi kontrahentami społecznymi
 • formułowanie strategii walki konkurencyjnej i kierowanie (albo co najmniej nadzór nad) realizacją tej strategii
 • zarządzanie ryzykiem, często zaliczane do zarządzania finansowego
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie rozwojem organizacji
 • zarządzanie z wizją
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie wartością firmy
 • rachunkowość zarządcza
 • utrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami
 • kształtowanie struktury organizacji.
zarządzanie przedsiębiorstwem

 
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Skuteczne zarządzanie wymaga konkretnej wiedzy dotyczącej planowania, kształtowania, organizacji i wdrażania całościowej koncepcji długoterminowego przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa popartej funkcją kontroli i specyficznymi umiejętnościami dla danej branży.

zarzadzanie-zmiana

 
Wprowadzanie zmiany

Każda z firm na rynku, to organizacja, w której stale następują zmiany. Analizując proces zmiany musimy więc wziąć pod uwagę zarówno zmiany nieplanowane, stanowiące ciągły proces, jak i zmiany kierowane i planowane, jak np. wprowadzanie nowego produktu na rynek, czy połączenie się dwóch firm. Każdy członek kadry kierowniczej, który nadzoruje proces zmian, powinien wiedzieć o trzech etapach, z jakimi ma, czy będzie miał do czynienia: ROZMROŻENIE, ZMIANA, ZAMROŻENIE

 

zarządzanie strategiczne

 
Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne można zdefiniować jako: planowanie przyszłości, tworzenie harmonogramu i kontrolę realizacji zadań (w tym celów cząstkowych) zmierzających do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Określenie to należy uzupełnić o takie elementy jak: relacje personalne oraz ocenę poszczególnych etapów (lub elementów całościowego zadania) w trakcie jego realizacji.
 • Dom Development
 • ING
 • Roche
 • Skanska
 • Leroy Merlin
 • Hubert Burda Media
Translate »
0