Magda Piotrowska

24 lutego 2018

Brak komentarzy

Home Przywództwo

Zarządzanie zespołem – Budowanie Autorytetu i Pozycji Przywódcy

Zarządzanie zespołem – Budowanie Autorytetu i Pozycji Przywódcy

Zarządzanie zespołem – Budowanie Autorytetu i Pozycji Przywódcy

MENEDŻER VS. PRZYWÓDCA

Priorytetowe dla zrozumienia istoty przywództwa jest określenie, czym różni się ono od
kierowania (bycia menedżerem).

Zarządzanie obejmuje cztery funkcje:

1.Planowanie
2.Organizowanie
3.Przewodzenie
4.Kontrolowanie

Przywództwo jest więc częścią pracy osoby zarządzającej. Przywódca dąży do zmiany,
a menedżer/osoba kierująca koncentruje się na utrzymaniu równowagi. Skuteczny przywódca
inspiruje, motywuje podwładnych do bardziej wytężonej pracy w celu uzyskania jeszcze
lepszych efektów. Skuteczny menedżer natomiast dba, aby otrzymali oni wynagrodzenie
odpowiednie do pracy.

Najważniejsze różnice między przywództwem a kierowaniem:

Motywowanie. Przywództwo wymaga współdziałania z ludźmi oraz ich motywowania.
Kierowanie zaś to zlecanie zadań, monitorowanie ich wykonania i wynagradzanie za nie.
Zaangażowanie. Przywódca „porywa” – swoją postawą okazuje entuzjazm, pasję, w ten sposób
inspiruje podwładnych, aby zwiększyć ich efektywność. Kierowanie natomiast nie wymaga
takiego „uzewnętrznienia” uczuć, lecz jedynie konsekwentnego postępowania przy realizacji
zadań.
Podejście do problemów. Przywódca częściej korzysta ze swej wyobraźni i kreatywnych
technik szukania rozwiązań w celu wprowadzenia zmian. Menedżer korzysta ze sprawdzonych
sposobów rozwiązywania problemów.
Wizja. Najbardziej istotny wkład przywódcy to stworzenie wizji dla swej organizacji lub
zespołu. Określa on dalekosiężny cel, a także strategię jego osiągnięcia. Menedżer natomiast
realizuje wizję.
Wizja to scenariusz przyszłości organizacji – cel, który angażuje ludzi do pracy. Wizja pomaga
inspirować do bardziej wytężonej pracy i przetrwać trudne momenty, załamania czy kryzys
w zespole.
Przywódca tworzy wizję i strategię osiągnięcia zamierzeń. Menedżer zaś korzysta z różnych
umiejętności i narzędzi w pracy nad realizacją wizji.

DEFINICJA EFEKTYWNEGO PRZYWÓDZTWA

Przywództwo – proces kierowania i wywierania wpływu na działalność członków grupy,
związany z jej zadaniami. Przy czym umiejętności motywacyjne są kluczowym elementem
przywództwa, natomiast „zwyczajowe” kierowanie skupia uwagę na planowaniu
i administrowaniu.
Przywództwo jest to również zestaw cech, którymi powinny charakteryzować się jednostki
określane mianem przywódcy.
Przewodzenie oznacza oddziaływanie na innych: inspirowanie, motywowanie
i przekonywanie, tworzenie konkretnych wizji i wprowadzanie konstruktywnych zmian.
James M. Kouzes i Barry Z. Posner definiują przywództwo jako „relację, której podstawą jest
wiarygodność, wspieranie i wzmacnianie innych. Prawdziwi przywódcy zmieniają rzeczywistość
na lepszą i potrafią doceniać wysiłki innych oraz dzielić się radością
z odniesionych zwycięstw”.

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZYWÓDZTWA – 6 ZACHOWAŃ BUDUJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ

Z badań wynika, że z prawdziwym przywództwem mamy do czynienia wówczas, gdy ludzie z
własnego wyboru podążają za przywódcą, ponieważ wierzą w niego samego i w wizję, którą
przed nimi nakreślił, a to, co głosi, jest dla nich wiarygodne w takim stopniu, jak on sam.

Wiarygodność przywódcy opiera się na sześciu kryteriach:

Przekonanie – pasja i zaangażowanie, które przywódca wykazuje w odniesieniu do swojej wizji
(np. mówi ze słyszalną wiarą we własne słowa).
Charakter – konsekwencja w działaniu (np. sam jest wizytówką tego, co głosi), uczciwość,
szacunek dla innych i zaufanie.
Troska o ludzi – przejawianie troski o osobiste i zawodowe dobro swoich podwładnych,
tworzenie przyjaznej atmosfery, budowanie poczucia bezpieczeństwa.
Odwaga – gotowość, by stanąć w obronie swoich poglądów oraz przyznać się do błędów.
Opanowanie – kontrola swoich emocji, umiejętność zapanowania nad strachem, irytacją, itp.
Umiejętności/kompetencje – posiadanie lub chęć rozwoju zarówno „twardych” umiejętności,
(np. specjalistyczne, wiedza merytoryczna), jak i umiejętności „miękkich” (np. umiejętności
interpersonalne, zespołowe, organizacyjne).

Zasady budowania autorytetu przez menedżera

Jak budować autorytet przywódcy?
 Rozwijaj pewność siebie i konsekwencję poprzez osiąganie małych celów, a następnie
długofalowych.
 Rozwijaj „troskę o ludzi”. Naucz się np. okazywać uczucia i zapamiętaj nie tylko imiona
ludzi, z którymi pracujesz, ale i ich zainteresowania, najważniejsze dla nich motywatory,
ich osiągnięcia.
 Pogłębiaj wiedzę z zakresu swojej specjalności.
 Rozwijaj umiejętności komunikacyjne – w mowie, piśmie, za pomocą aktywnego
słuchania i argumentowania, aby być przekonującym.
 Wykorzystuj różnorodne sposoby oddziaływania na ludzi: perswazję, język korzyści,
budowanie dobrej atmosfery, humor.
 Dawaj dobry przykład. Stawaj się wzorem do naśladowania.
 „Wychowuj” następców, przekazując im uprawnienia i odpowiedzialność za różne
zadania.
 Bądź doradcą (ale nie „pouczającym”). Umożliwiaj wymianę informacji, doradzaj,
wspieraj i zachęcaj innych.

Autorytet i wiarygodność na poziomie osobistym/indywidualnym to 6 kryteriów
wiarygodności wcześniej opisanych (6 zachowań budzących wiarygodność).

Autorytet i wiarygodność na poziomie interpersonalnym to tworzenie zaufania w zespole
oraz zaufanie do jednostki (zredukowanie kontroli w sytuacjach, gdy to możliwe, przekazywanie
podwładnym odpowiedzialności). Jako przywódcy stajemy się jedynie źródłem pomocy, dlatego
też wcześniej musimy tak przekazywać polecenia, aby inni wiedzieli, czego się od nich oczekuje.
Stephen Covey mówi, że zaufanie lub jego brak jest źródłem sukcesu lub porażki i wpływa na
efekty działalności biznesowej, produkcji przemysłowej, edukacji, administracji.

Autorytet i wiarygodność na poziomie zarządzania to powierzanie odpowiedzialności,
przekazywanie uprawnień pracownikom – „usamodzielnianie” podwładnych.

Autorytet i wiarygodność na poziomie organizacji to dopasowywanie struktur, systemów,
strategii, regulaminów, programów działania do misji/wizji funkcjonowania danej organizacji.

Twórzmy świat do którego inni zechcą przynależeć

Jeśli chcesz otrzymywać więcej takich inspiracji coachingowych, zapisz się na newsletter:

[wysija_form id=”3″]

Źródło: Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:
NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka
„Zarządzanie zespołem”
Opracowanie: Krzysztof Jaśkiewicz
Akademia Morska Szczecin

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx
()
x