III zjazd – 4 dni

II. Techniki, metody i rozwój kompetencji w zawodzie coacha 4 dni

Ta część to intensywny trening przygotowujący do pracy jako coach w tematyce zarówno life coachingu jak business coachingu. Podczas tych czterech dni poznasz kluczowe techniki i metody stosowane od lat w metodologii Norman Benett oraz w coachingu międzynarodowym. Rozwiniesz kolejnych 7 kompetencji EMCC. Twoja praca będzie superwizowana i poddana analizie, zaprosimy Cię do autorefleksji. Każdy kolejny dzień poświęcony jest innym kompetencjom i innym technikom.

  • Kompetencje EMCC coacha i mentora: na co zwracamy uwagę na poziomie Practitioner
  • Kanały komunikacji, modalności i ich zastosowanie
  • Praca w przestrzeni jako charakterystyczna formuła w metodologii Norman Benett
  • Pacing i Leading w coachingu
  • Cel i rezultat – na czym polega różnica
  • Praca oparta na zasobach klienta – potencjał, cele, wartości i przekonania
  • Mikrokomunikacja – obserwacja sygnałów niewerbalnych w coachingu
  • Lingwistyka i jej znaczenie
  • Poziomy komunikacji i analiza komunikatu na różnych poziomach
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Dysocjacja, asocjacja i metapoziom
  • Planowanie działań w coachingu
  • Action Plan jako metoda aktywizacji wewnętrznego potencjału
  • Proces zmiany i jej etapy oraz sposoby interwencji
  • Metoda pracy z dylematami
  • Osobowość i wzorce psychologiczne
  • Wzorce i zmiana nawyków
  • Metaprogramy jako style naszej percepcji
  • Mapa Myśli – jako metoda diagnozy i zmiany percepcji

 Dodatkowo:

   • Wieczorna praktyka sesji coachingowych w parach 18:00-20:00
   • 1 superwizja indywidualna
   • 3 superwizje grupowe
Verified by MonsterInsights