robert

19 września 2015

Brak komentarzy

Home kategoria 1

Nauczyciel Coach

Nauczyciel Coach

Nauczyciel Coach – dziś finał projektu ORE Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej.

 

Przypomnijmy, kim jest coach?

 

Zadaniem coacha jest wyzwolenie potencjału tkwiącego w każdym kliencie. Dobry coach poznaje cel, do którego dąży człowiek i pomaga mu w jego realizacji. Nie tylko motywuje do działania, ale także podsuwa klientowi potrzebne narzędzia, które ułatwią cały proces. Dzięki coachingowi człowiek otwiera się i realizuje, stając się w pełni sobą, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

nauczyciel coach

 

Witamy nowych coachów, nauczycieli, edukatorów i mentorów. Gratulujemy wam serdecznie!

 

Nauczyciel Coach

 

Jedenastu koordynatorów, nauczycieli wzięło dziś udział w egzaminie pisemnym i praktycznym. Nie było łatwo. Egzamin pisemny składał się z 2 testów a praktyczny z sesji coachingowej z nieznanym klientem.

Wszystkim uczestnikom udało się zdać egzamin z powodzeniem. 13-dniowy kurs uwieńczony dziś został sukcesem. Koordynatorzy otrzymali europejski certyfikat EQA European Quality Award przy EMCC European Mentoring and Coaching Council.

 

 

Nauczyciel coach

 

 

Nauczyciel Coach – ORE Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej

 

Na przełomie czerwca, lipca i sierpnia, 2015 r. przeprowadziliśmy Kurs „Coach Praktyk – Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej” z europejską certyfikacją EQA European Quality Award przy EMCC European Mentoring and Coaching Council.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji objął swym programem 14 osób, z całej Polski.

 

Do programu szkoleniowego firma ORE wytypowała koordynatorów Edukacji Globalnej, którzy koordynują działania w swoich regionach.

Kurs prowadzili certyfikowani coachowie-trenerzy Norman Benett: Kalina Grela i Robert Łężak.

Warsztaty trwały 12 dni – 10 godzin zajęciowych dziennie i odbywały się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

 

nauczyciel coach

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights