robert

14 kwietnia 2016

Brak komentarzy

Home Kursy coachingowe

RTZ – brak miejsc

RTZ – brak miejsc

Wszystkie miejsca na najbliższy warsztat prowadzony przez Aurelię Dembińską z Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) już zajęte.

 

RTZ – BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Racjonalnej Terapii Zachowań już 06-07.10.2016

 

Racjonalna Terapia Zachowań – RTZ (Rational Behavior Therapy-RBT) jest poznawczo-behawioralną metodą samopomocy. Jest to spójny i wszechstronny system psychologiczny, który opiera się na nowoczesnej teorii uczenia się i neurofizjologii ludzkiego mózgu. Jej twórcą jest psychiatra Prof. Maxie C. Maultsby, jr z Howard University, USA. Prof. Maultsby współpracował z Albertem Ellisem (twórcą Racjonalnej Terapii Emocjonalnej), Arnoldem Lazarusem oraz Josephem Wolpe. W Polsce RTZ rozpropagował Dr Mariusz Wirga.

 

Definicja prof. Maxie C. Maultsby’ego: „Emocjonalnie zdrowi ludzie są zorientowani na rzeczywistość i zaangażowani w to, by żyć produktywnie, uzyskując maksymalną osobistą i społeczną aprobatę oraz doznając minimalnych, niepożądanych konfliktów emocjonalnych”.

 

Szkolenie to dedykujemy tym, którzy interesują się psychologią, socjologią, rozwojem osobistym, a także własnym zdrowiem. Przede wszystkim jednak osoby zawodowo zajmujące się terapią lub coachingiem skorzystają bardzo wiele. Szczególnie jeśli bliskie jest im podejście holistyczne, w którym umysł i ciało traktujemy jako połączone, współzależne systemy. Na czym opiera się podejście holistyczne, jakie są jego podstawowe założenia?

 

Podejście holistyczne to, innymi słowy, podejście całościowe, systemowe. Przejawia się w poglądzie, że wszystkie zachodzące we wszechświecie zjawiska składają się na całościowe układy podlegające pewnym prawidłowościom i których nie należy oceniać po prawidłowościach rządzących składnikami, które je tworzą. Inaczej mówiąc jest to podejście polegające na stwierdzeniu, iż całość nie jest równa sumie jej składników. Pojęcie to wywodzi się od greckiego słowa holos, co znaczy całość. Holizm został wprowadzony przez południowoafrykańskiego filozofa i polityka Jana Christiaana Smutsa w latach dwudziestych XX wieku. Holistyczne podejście można dostrzec również w zarządzaniu.

 

Warto zauważyć, że takie podejście do zarządzania organizacją niesie wiele pozytywnych skutków –  większa wartość dla klientów, zmniejszenie ponoszonych kosztów, poprzez redukcję błędów i niedoskonałości, a także wzrost produktywności, a przez to i efektywności.

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights