robert

14 listopada 2017

Brak komentarzy

Home Projekty szkoleniowe

Warsztat Refreshment Values w G2A

Warsztat Refreshment Values w G2A

Warsztat Refreshment Values w G2A. Wartości w organizacji to jedna z kluczowych wyznaczników rozwoju na rynku. Są to drogowskazy, którymi kieruje się firma. A jeśli firma działa na rynku już przez jakiś czas, to zdarza się, że wartości ewoluują szczególnie w firmach innowacyjnych takich jak G2A.

 

Warsztat przeglądu i odświeżania wartości powinien zawierać analizę dotychczasowego DNA firmy –  jak obecne wartości przystają do kultury organizacyjnej. Wszyscy pracownicy firmy wzięli udział w ankiecie badającej dotychczasowe wartości, dodatkowo przedstawiciele działów podczas facylitacji wypracowywali wspólnie nowe wartości G2A. Projekt zakończyły szkolenia dla Managerów i Team Leaderów z zakresu Management by Values. Projekt ten nosił nazwę „Jak rozwijać zespoły w oparciu o wartości”. Podsumowując, dzięki kompleksowemu podejściu wartości realnie żyją i funkcjonują w organizacji. 

 

Warsztat Refreshment Values w G2A – Twórzmy Świat, do którego inni zechcą przynależeć.

norman benett 20 lat Warsztat Refreshment Values w G2A - Twórzmy Świat, do którego inni zechcą przynależeć.

Link do naszej strony www:  https://normanbenett.pl/

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights