robert

21 marca 2016

Brak komentarzy

Home Kursy coachingowe

Coaching grupowy

Coaching grupowy

W piątek ruszył nasz 7-dniowy kurs Team Coach, czyli coaching grupowy.

 

Uczestnicy otrzymają 68 godzin warsztatu, poznają 14 technik coachingowych, superwizje indywidualne i grupowe oraz egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Coaching grupowy – program szkolenia

 

Grupa a zespół. Zasady rządzące zbiorowością

 • Coaching i inne dyscypliny rozwojowe
 • Etyka i metodologia coachingu
 • Od Indywidualizmu do indywiduacji [proces indywiduacji]
 • Od grupy społecznej do zespołu zadaniowego
 • Grupa i jej struktura formalna i nieformalna
 • Proces grupowy

 

Cele grupowe i cele stawiane wobec grupy

 • Jawne i niejawne cele grupowe w kontekście struktury
 • Czym jest pole relacji?
 • Różnica między celem i efektem w grupie
 • Techniki pozwalające zarządzać strukturą w coachingu grupowym

 

Zasady i modele team coachingu

 • team coaching i coaching w grupie
 • Coach moderator czy facylitator?
 • Coaching na tle grupy
 • Techniki facylitacyjne w coachingu grupowym

 

Coaching grupowy – metody pracy

 • Zarządzanie bez presji poprzez proces
 • Uruchamianie i stymulowanie procesu w grupie
 • Klasyczne modele pracy zespołowej
 • Praca w grupach trudnych
 • Coaching grupowy w sytuacji konfliktu wewnątrzgrupowego
 • Syndrom osaczonej wyspy i jak z nim pracować

 

Panorama społeczna i drama

 • Dawne i współczesne modele pracy z relacjami w grupie
 • Psychodrama, odgrywanie ról
 • Ustawienia grupowe i w grupie [Hellinger i kontynuatorzy]
 • Zagrożenia wynikające z dawnych modeli
 • Czym jest panorama społeczna?
 • Praca z ustawieniami panoramy społecznej
 • Ustawienia panoramy w coachingu grupowym
 • Podsumowanie zajęć
 • Feedback i test wiedzy/ egzamin umiejętności
0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights