robert

26 kwietnia 2016

Brak komentarzy

Home kategoria9

Coaching i Mentoring w pracy Menedżera

Coaching i Mentoring w pracy Menedżera

Celem głównym szkolenia Coaching i Mentoring w pracy Menedżera jest wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe.

 

Coaching i Mentoring w pracy Menedżera (2 dni warsztatu, 12-13 maja 2016 Warszawa)

 

CEL i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

Celem głównym szkolenia Coaching i Mentoring w pracy Menedżera jest wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe.

Przede wszystkim, w trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest coaching, a czym mentoring, jakie są kluczowe umiejętności coachingowe i mentoringowe oraz kiedy warto z nich korzystać. Ponadto zdobędą umiejętność wymiarowania celów zadawania pytań i coachingowego udzielania informacji zwrotnej.

Prezentowany projekt Coaching i Mentoring w pracy Menedżera kładzie nacisk na wzmocnienie i wypracowanie umiejętności menedżerskich. W trakcie szkolenia trenerzy zadbają również o pole do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Warsztaty będą opierały się na przykład na praktycznym wymiarze niniejszej tematyki. Będziemy pracować na konkretnych sytuacjach, które są ważne, problemowe czy też wymagają sprecyzowania lub wzmocnienia zakresu kompetencji menedżerów. Tym samym będziemy przekładać wiedzę z niniejszych zakresów na praktyczne umiejętności, które uczestnicy powinni wynieść ze szkoleń, aby wzmocnić swoją efektywność zawodową.

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi – innymi słowy zastosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Dodatkowo odwołamy się do doświadczeń i specyfiki rzeczywistych sytuacji zawodowych uczestników, w związku z tym zaproponujemy różnego rodzaju ćwiczenia służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

 

COACHING I  MENTORING W PRACY MENEDŻERA – PROGRAM MERYTORYCZNY

 

 

Blok tematyczny Zawartość
 1. Przewodzenie zespołowi – podstawowa umiejętność lidera
1.  Autodiagnoza stylu przewodzenia zespołem – model Blancharda

2.  Dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania

 1. Kluczowe umiejętności
  i narzędzia coachingowe/ mentoringowe
  w pracy menadżera
1.   Na przykład, czym jest, a czym nie jest coaching/mentoring?2.   Style kierowania a coaching/mentoring – analogie i różnice

3.   Kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy jednak podejście tradycyjne w kierowaniu podwładnym

4.   Dodatkowo określanie celów i zasady budowania trafnych celów coachingowych

5.   Pytania i ich znaczenie w coachingu/mentoringu, czyli rama celu i rama problemu – Model GROW

6.   Ponad wszystko aktywne słuchanie i informacja zwrotna, czyli na czym polega dobra komunikacja z pracownikiem podczas coachingu/mentoringu?

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

MIEJSCE

 

ul. 3 Maja 11a. Komorów

 

CZAS

 

 • Warsztaty zostały zaplanowane na 2 dni szkoleniowe – 16 godzin zajęciowych (16 × 45 min)
 • Proponujemy pracę w godzinach:
 • Dzień 1: 9.00-17.00
 • Dzień 2: 9.00-16.00
 • Termin: 12-13 maja 2016

 

INWESTYCJA

 

Innymi słowy, jesteśmy firmą, która stawia sobie za cel realizowanie bardzo wysokich standardów w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń. Jednocześnie dbamy o to, aby być konkurencyjni na rynku.

 

Cena 2-dniowego kursu wynosi 986 PLN netto + 23% VAT / os. (1212,78 zł brutto)

 

Cena zawiera:

 

 • Dwóch trenerów prowadzących
 • Materiały szkoleniowe
 • Pełne wyżywienie podczas szkolenia: świeżo wypiekane rogaliki francuskie z konfiturami, owoce, domowe ciasta, dwudaniowy obiad, napoje ciepłe i zimne bez limitów,
 • Certyfikaty dla uczestników.

 

Informacje i zapisy: Magda Piotrowska Tel:  +48 667 951 752, mail: magda.piotrowska@normanbenett.pl

 

Trenerzy prowadzący:

 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights