robert

11 kwietnia 2022

Brak komentarzy

Home ever green

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa

Superwizja jest jednym z podstawowych filarów w procesie rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego coacha/mentora/superwizora.

Jest to proces uczenia się indywidualnego, grupowego lub koleżeńskiego, który w sposób metodyczny daje odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uczenia się, pytania, które każdy profesjonalista sobie stawia w związku z jego pracą.

Cieszę się że tak chętnie uczestniczycie w tym procesie rozwoju 🙂

superwizna grupowa norman benett

Superwizja jest niezwykle istotnym aspektem w rozwoju osobistym oraz doskonaleniu zawodowym coacha, mentora lub superwizora. To wsparcie i proces uczenia się, który może odbywać się indywidualnie, w grupie lub w ramach koleżeństwa. Poprzez systematyczne i metodyczne podejście, superwizja odpowiada na pytania związane z procesem uczenia się, które pojawiają się u każdego profesjonalisty w kontekście jego pracy.

Podstawowym celem superwizji jest zapewnienie coachom, mentorom i superwizorom bezpiecznej i wspierającej przestrzeni do refleksji nad ich praktyką zawodową. Działa jako forma kontroli jakości, umożliwiając profesjonalistom ocenę własnej pracy, identyfikowanie mocnych stron oraz obszarów do poprawy. Dzięki superwizji, pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoje działania, reakcje i motywacje, co prowadzi do głębszego zrozumienia samego siebie jako profesjonalistów.

Superwizja ma również na celu rozwijanie umiejętności coacha, mentora lub superwizora.

Poprzez systematyczne spotkania z doświadczonym superwizorem, osoba ta może poszerzać swoją wiedzę, doskonalić techniki oraz odkrywać nowe perspektywy i podejścia. Superwizor, będąc mentorem dla coacha czy mentora, może dzielić się swoim doświadczeniem, udzielać wskazówek i sugestii, oraz inspirować do rozwoju.

Superwizja może odbywać się na różne sposoby, w zależności od preferencji i potrzeb profesjonalisty. Indywidualna superwizja zapewnia możliwość skoncentrowania się na osobistych wyzwaniach i rozwoju, umożliwiając głębszą analizę i refleksję. Superwizja grupowa natomiast otwiera przestrzeń do wymiany doświadczeń i spojrzenia na własną pracę z różnych perspektyw.

Koleżeńska superwizja jest formą wzajemnego wsparcia, gdzie profesjonaliści spotykają się jako rówieśnicy, aby dzielić się swoimi trudnościami, sukcesami i wzajemnie się wspierać. Ta forma superwizji pozwala na budowanie społeczności zawodowej i tworzenie sieci wsparcia.

Podsumowując, superwizja odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i zawodowym coacha, mentora i superwizora. Zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, umożliwiające refleksję, rozwój umiejętności oraz doskonalenie praktyki zawodowej według standardów EMCC.

Verified by MonsterInsights