robert

11 kwietnia 2022

Brak komentarzy

Home ever green

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa

Superwizja jest jednym z podstawowych filarów w procesie rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego coacha/mentora/superwizora.

Jest to proces uczenia się indywidualnego, grupowego lub koleżeńskiego, który w sposób metodyczny daje odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uczenia się, pytania, które każdy profesjonalista sobie stawia w związku z jego pracą.

Cieszę się że tak chętnie uczestniczycie w tym procesie rozwoju 🙂

superwizna grupowa norman benett

Verified by MonsterInsights