Superwizja

robert

05 lipca 2022

Brak komentarzy

Home ever green

Dziękujemy za udział – Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Dziękujemy za udział – Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

.Dziękujemy za udział w dzisiejszej grupowej superwizji dla Coachów i Mentorów🙏

Superwizja dla mentorów
Superwizja jest jednym z podstawowych filarów w procesie rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego coacha/mentora/superwizora. Jest to proces uczenia się indywidualnego, grupowego lub koleżeńskiego, który w sposób metodyczny daje odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uczenia się, pytania, które każdy profesjonalista sobie stawia w związku z jego pracą.

Cieszę się że tak chętnie uczestniczycie w tym procesie rozwoju.

SUPERWIZJA TO BHP COACHA I MENTORA

Następna superwizja grupowa dla coachów i mentorów 7 września 2022

Poniżej link do zapisów:

 

Co to jest superwizja?

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności. Dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub metoringowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu i jednocześnie nie będą w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha. Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych.

Zadaniem coachingu jest zarządzanie elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha. Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesienie lub przeciwprzeniesienie. Jest to nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań zarówno klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha. Może on również sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

Verified by MonsterInsights