Superwizja grupowa

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

🟨 Dziś odbyła się superwizja grupowa dla coachów i mentorów w Akademia Coachingu i Mentoringu Norman Benett

🟨 Superwizja dla coachów jest jednym z podstawowych filarów w procesie rozwoju osobistego doskonalenia zawodowego coacha/mentora/superwizora. To proces uczenia się indywidualnego, grupowego lub koleżeńskiego. Dzięki niemu zatem w sposób metodyczny daje odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uczenia się. Pytania, które każdy profesjonalista stawia sobie w związku z jego pracą.
🟨 Dziękujemy za ciekawe przykłady. Dziękujemy również za wasze zaangażowanie, za to że wciąż się rozwijacie i Tworzycie Świat do którego inni chcą przynależeć 🙂

  • Anna Zultewicz,
  • Dorota Dańczak-Król,
  • Małgorzata Łozińska,
  • Robert Zegar,
  • Damian Rozmarynowski,
  • Andrzej słomka,
  • Eliza Sobuta-Wajdi,
  • Beata Dybała-Tkacz

Wewnętrzny balans, terapie dla duszy i ciała, Diana Pieczyńska, Robert Łężak Akredytowany Coach, Kalina Grela – Coaching, Psychologia, Psychobiologia

Co to jest superwizja grupowa?

Superwizja grupowa w procesie coachingu lub mentoringu to wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha. To wsparcie w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody. Superwizję grupową prowadzi przez doświadczony coach, trener w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolony w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

 

Verified by MonsterInsights