robert

20 września 2015

Brak komentarzy

Team Coach

Dziś 16 Koordynatorów Regionalnych Edukacji Globalnej zdawało egzamin, który kończy 6-dniowy kurs Team Coach prowadzony przez Macieja Bennewicza.

 

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom zdanego egzaminu Team Coach

 

Egzamin polegał na zdaniu testu pisemnego wielokrotnego wyboru oraz na przeprowadzeniu 30-minutowej sesji coachingu grupowego. Wszystkim uczestniczkom udało się ukończyć egzamin z powodzeniem.

Gratulujemy sukcesu!

Szkolenie było skierowane do nauczycieli, edukatorów, coachów, którzy posiadają już licencję coachingową EQA EMCC na poziomie Practitionerj i na co dzień pracują z grupami i zespołami zadaniowymi. W wyniku intensywnego procesu warsztatowego uczestnicy zapoznali się z dynamiką pracy grupy, etapami jej rozwoju, a także narzędziami i metodami pozwalającymi efektywnie zarządzać mechanizmami grupowymi. Dzięki szkoleniu Team Coach nabyli także umiejętności elastycznego i efektywnego zarządzania sytuacją grupową i relacjami międzyludzkimi pod kątem celów i zadań grupowych.

Coaching grupowy to najbardziej nowoczesny zestaw metod, narzędzi i technik umożliwiający umiejętne stymulowanie pracy zespołu w sposób uaktywniający potencjał pojedynczych ludzi oraz całych grup.

 

Team Coach

Dzięki szkoleniu Team Coach uczestnicy zdobyli następujące umiejętności:

 

 • rozwinęli praktyczne umiejętności pracy w team coachingu z pracownikami systemu edukacji, doskonalenia nauczycieli; nauczycielami, uczniami, rodzicami,
 • opanowali praktyczne stosowanie założeń i zadań team coachingu, nabyli przygotowanie do pracy projektowej i zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod stosowanych w team coachingu,
 • opanowali zestaw narzędzi umożliwiający prowadzenie uniwersalnych zajęć w formule team coachingu,
 • nabyli umiejętności rozpoznawania sytuacji grupowej i dostosowywanie do niej narzędzi team coachingu.

 

Team Coach

 

Metoda pracy i materiały na kurs Team Coach:

 

 • Szkolenie zaplanowane było jako interaktywny warsztat z udziałem uczestników z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych,
 • Każda partia materiału szkoleniowego była praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania pełnego zrozumienia zagadnień,
 • Uczestnicy otrzymali zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach zawodowej pracy z grupą.

 

Każdy dzień szkolenia zawierał dodatkowo:

 • Zadania indywidualne dla uczestników,
 • Pracę grupową z wykorzystaniem poznanych narzędzi,
 • Sporządzenie raportu z sesji treningowej,
 • Wykonanie zadań domowych.

 

Team Coach

Cały kurs Team Coach prowadził Maciej Bennewicz

 

Dyrektor Rozwoju w firmie Norman Benett, koordynuje prace związane z powstawaniem nowych projektów firmy oraz zespołu Managerów. Lider Szkoły Coachów w ramach Norman Benett Academy.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu i moderowaniu zespołów. Menedżer, trener, master coach, mentor, socjolog ze specjalizacją z psychologii, po Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca i prowadzący cykl programów edukacyjnych dla młodzieży pt. „Ja”, emitowanych w TVP-1 w latach 97-99. Twórca i koordynator programu edukacji dla dorosłych „Animacje”, realizowanego w Ośrodku „Komorów” w latach 93-97. Psychoterapeuta indywidualny i grupowy aktywnie pracujący w terapii w latach 1989 – 2000. Doświadczony coach indywidualny i grupowy.

 

Team Coach

 

Prowadził zajęcia i warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z psychologii społecznej i psychoterapii. Prowadził treningi interpersonalne i motywacyjne na Wydziale Psychologii UW, a także warsztaty z autoprezentacji i efektywności zawodowej na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego, w Szkole Głównej Handlowej oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej.

 

W latach 2009 – 2012 był prezesem EMCC Poland (European Mentoring and Coaching Council).

 

Supervisor zespołu coachów i trenerów i wykładowca Norman Benett Academy. Realizował i koordynował projekty dla m.in.: Roche, Provident, TNS OBOP, SAMPO, Novartis, Ceramika Paradyż, BPB Rigips Polska Stawiany, Schering Plough, Siemens, Gruner + Jahr, Hachette Filipacchi, a  także dla Najwyższej Izby Kontroli i innych instytucji państwowych. Trener i koordynator projektów szkoleniowych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Team Coach

 

Napisał i opracował podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce”. Otrzymał on główną nagrodę na Najlepsza Książka Psychologiczna w kategorii Rozwój Osobisty w konkursie organizowanym przez portal granice.pl. Autor 11 książek z zakresu coachingu, m.in.: „Coaching – Restauracja osobowości”, „Coaching – przebudzacz neuronów”, „Zyskaj na kryzysie”, „Coaching Tao” i wielu innych. „Miłość toksyczna. Miłość dojrzała” otrzymała w powyższym konkursie nagrodę za Najlepszą Książkę Psychologiczną w kategorii Rodzina i Wychowanie.

 

Jakie korzyści uzyskali uczestnicy z kursu Team Coach:

 • Rozumienie i praktyczne stosowanie założeń i zadań coachingu grupowego,
 • Umiejętność rozpoznawania sytuacji grupowej i dostosowywanie do niej narzędzi coachingu grupowego,
 • Zestaw narzędzi umożliwiający prowadzenie dowolnych zajęć w formule coachingu grupowego.

 

Team Coach

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights