Edukacja Globalna – Norman Benett Group szkolenia, coaching i mentoring

Tag Archives: Edukacja Globalna

Team Coach

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom zdanego egzaminu Team Coach. Dziś 16 Koordynatorów Regionalnych Edukacji Globalnej zdawało egzamin, który kończy 6 dniowy kurs Team Coach prowadzony przez Macieja Bennewicza. Egazamin polegał zdaniu testu pisemnego wielokrotnego wyboru oraz na przeprowadzeniu 30 minutowej sesji coachingu grupowego. Wszystkim uczestniczkom udało się ukończyć egazmin z powodzeniem. Gratulujemy sukcesu. Szkolenie było skierowane do nauczycieli, edukatorów, coachów, którzy posiadają już licencje coachingową EQA EMCC na poziomie Practitionerj i na co dzień pracują z grupami i zespołami zadaniowymi. W wyniku intensywnego procesu warsztatowego zapoznali się z dynamiką pracy grupy, etapami jej rozwoju a także narzędziami i metodami pozwalającymi efektywnie zarządzać mechanizmami grupowymi. Dzięki szkoleniu Team Coach nabyli także umiejętności elastycznego i efektywnego zarządzania sytuacją grupową i relacjami międzyludzkimi pod kątem celów i zadań grupowych. Coaching grupowy to najbardziej nowoczesny zestaw metod, narzędzi i technik umożliwiający umiejętne stymulowanie pracy zespołu w sposób uaktywniający potencjał pojedynczych ludzi oraz całych grup. Dzięki szkoleniu Team Coach uczestnicy zdobyli następujące umiejętności: rozwineli praktyczne umiejętności pracy w team coachingu z pracownikami systemu edukacji, doskonalenia nauczycieli; nauczycielami, uczniami, rodzicami, opanowali praktyczne stosowanie założeń i zadań team coachingu, nabyli przygotowanie do pracy projektowej i zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod stosowanych w team coachingu, opanowali zestaw narzędzi […] Read More

ORE

ORE Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej ORE – kurs Na przełomie trzech miesięcy czerwca, lipca i sierpnia, 2015 r. przeprowadziliśmy Kurs “Coach Praktyk – Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej”. Kurs posiadał europejską certyfikację EQA European Quality Award przy EMCC European Mentoring and Coaching Council. Ośrodek Rozwoju Edukacji objął swym programem 14 osób, z całej Polski. Ośrodek Rozwoju Edukacji wytypował koordynatorów Edukacji Globalnej do programu szkoleniowego. Uczestnicy na co dzień koordynują działania w swoich regionach. Kurs prowadzili dwaj certyfikowani coachowie-trenerzy Norman Benett: Kalinę Grela i Roberta Łężaka . Warsztaty trwały 12 dni – 10 godzin zajęciowych dziennie i odbywały się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Read More

Translate »