robert

08 września 2015

Brak komentarzy

ORE

Na przełomie czerwca, lipca i sierpnia, 2015 r. przeprowadziliśmy Szkolenie „Jak uprawiać zawód coacha”. Kurs posiadał europejską certyfikację EQA European Quality Award przy EMCC European Mentoring and Coaching Council.  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) objął swym programem 14 osób, z całej Polski.

 

 

ORE –  Umiejętności Coachingowe Koordynatora Regionalnego Edukacji Globalnej

 

ORE – kurs

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji wytypował koordynatorów Edukacji Globalnej do programu szkoleniowego. Uczestnicy na co dzień koordynują działania w swoich regionach.

 

Kurs prowadzili dwaj certyfikowani coachowie-trenerzy Norman Benett: Kalina Grela i Robert Łężak.

 

Kalina Grela –  Coach i Mentor z akredytacją europejską EIA w EMCC na Poziomie Practitioner, Executive i Master Coach. Psycholog ze specjalizacją Psychologia Społeczna i Psychoterapia. CEO i Dyrektor Zarządzający w Norman Benett. Kieruje zespołem od 15 lat. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie jako trener biznesu i konsultant.

 

Tworzyła i prowadziła szkolenia, projekty HR i systemy rozwoju w organizacjach. Zajmowała się rekrutacją, selekcją, Executive Search. Ponadto tworzyła i prowadziła projekty oceny potencjału takie jak Development Centre, systemy ocen, audyty wewnątrzorganizacyjne. Od 2005 roku aktywnie pracuje jako Executive Coach, rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w organizacjach.  W związku z tym prowadzi również sesje Life Coachingowe.  Pracowała dla różnych firm m.in. współpracowała z Brytyjską Firmą Coachingową. Jest także Supervisorem dla coachów i mentorów. W 2009 roku była współtwórcą powstania EMCC w Polsce  W latach 2009 – 2012 pełniła funkcje Vice Prezesa Zarządu.

 

Robert Łężak – nauczyciel, trener i menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem. Akredytowany Mentor i Coach EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Uczy zawodu Coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

 

Od 2008 r. pracuje jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council. Rozwija potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Głównie pracuje z Menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu. Łączy narzędzia Coachingowe z Mentoringiem. Prowadzi również facylitacje i superwizje grupowe dla Menedżerów, Coachów i Trenerów. Jest współwłaścicielem firmy szkoleniowej Norman Benett i właścicielem firmy Coaching Travel, zajmującej się coachingiem w czasie podróży.

 

Warsztaty trwały 12 dni – 10 godzin zajęciowych dziennie i odbywały się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights