robert

02 lutego 2017

Brak komentarzy

Home Projekty szkoleniowe

Witamy nowych Trenerów

Witamy nowych Trenerów

Witamy Nowych Trenerów w gronie szkoleniowców. Gratulujemy ukończenia 6-dniowego kursu Certyfikowany Trener Praktyk w Norman Benett. Certyfikowany Trener Praktyk – czyli program dla przyszłych trenerów.

 

Witamy nowych trenerów – w niedzielę w Norman Benett zakończył się warsztat przygotowujący uczestników do nowego zawodu trenera

 

Program Certyfikowany Trener Praktyk. Kurs trenerski poziom podstawowy – 2 × 3 dni

 

Nasz kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w ramach swoich zadań zawodowych prowadzą lub będą prowadzić szkolenia. Również przeznaczony jest dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość z zawodem trenera. Dla każdego, kto chce rozpocząć profesjonalnie zaplanowany proces rozwoju zmierzający w tym kierunku. Celem głównym kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i nabycie przez nich praktycznych umiejętności. Te kluczowe umiejętności pozwolą wam samodzielnie przygotować i przeprowadzić dowolne własne szkolenie.

Jeśli potrzebujesz szybko uzyskać najważniejsze kompetencje trenerskie, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. W jego trakcie będziemy bazować na 15-letnim doświadczeniu. Tyle już czasu prowadzimy szkolenia i warsztaty rozwojowe dla grup biznesowych i pozabiznesowych.

Trenerzy prowadzący kurs zrealizowali łącznie ponad 1000 dni szkoleniowych dla ponad 10000 uczestników.

 

W ciągu 6-dniowego kursu uzyskasz kompetencje w zakresie:

 

  • Budowania własnej, etycznej postawy trenera
  • Rozwoju zdolności auto prezentacyjnych
  • Diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników
  • Opracowywania programów i scenariuszy prowadzonych przez siebie szkoleń
  • Przygotowywania i realizacji szkoleń metodami warsztatowymi
  • Zarządzania grupą szkoleniową i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • Podstawowych metod ewaluacji szkoleń.

 

METODA PRACY CERTYFIKOWANY TRENER PRAKTYK

 

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zrealizujemy w formie dwóch trzydniowych szkoleń. Prowadzone będą metodami warsztatowymi.

Stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników. Zaproponujemy różnego rodzaju ćwiczenia służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%. Zajęcia będą zawsze interaktywne i prowadzone w grupie do 10 osób. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym nabytych umiejętności.

 

Trenerzy, którzy prowadzili kurs Certyfikowany Trener Praktyk:

 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights