robert

16 listopada 2019

Brak komentarzy

Home Edukacja coachingowa

Wprowadzamy akredytację EMCC do Akademii Leona Koźmińskiego

Wprowadzamy akredytację EMCC do Akademii Leona Koźmińskiego

W październiku 2019 roku wprowadzamy akredytację EMCC do Akademii Leona Koźmińskiego.

Program studiów podyplomowych będzie od teraz posiadał akredytację EIA EMCC na poziomie Foundation Akredytowany program Coaching Competencies & Coaching Ethics.

Wprowadzamy akredytację EMCC do Akademii Leona Koźmińskiego – Kluczowe cechy programu:

  • 30 godzin programu EQA (partnerem realizującym program EQA jest Norman Benett)
  • Możliwość uzyskania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION. Słuchacz studiów podyplomowych może rozpocząć proces akredytacji już od pierwszych zajęć i na koniec roku akademickiego. Jeśli zgromadzi praktykę (wymagany min. 1 rok doświadczenia od początku praktyki jako mentor/coach) i odpowiednie dokumenty) otrzyma Akredytację na poziomie Foundation*
  • Program wpisany na listę dostawców EQA EMCC International
  • Superwizje prowadzone przez superwizorów prowadzących program

 

* tylko 19 osób w Polsce posiada Akredytację na dzień dzisiejszy, w Europie ok. 1800 osób

 

Wprowadzamy akredytację EMCC do Akademii Leona Koźmińskiego – co to jest akredytacja?

 

Akredytacja jest więc potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy) do działań w określonym zakresie. W przypadku coachingu jest to akredytacja dotycząca działań w zakresie coachingu.

Coachingowa Akredytacja Indywidualna to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji. Na świecie mamy kilka takich jednostek wydających akredytację w obszarze coachingu np.: EMCC European Mentoring & Coaching Council, ICF International Coach Federation, Izba Coachingu.

Taka akredytacja ma charakter cykliczny, a więc trzeba ją odnawiać – w zależności od organu wydającego akredytację – od 3 do 5 lat.

W Polsce zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to: „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Upoważnioną jednostką akredytującą jest zatem Polskie Centrum Akredytacji.

 

Co oznacza, że wprowadzamy akredytacje?

 

Wiele niezależnych instytucji coachingowych na świecie wystawia 2 rodzaje akredytacji.

 

Akredytacja może dotyczyć programu szkoleniowego lub osoby (tzw. akredytacja indywidualna). Każda firma szkoleniowa, uczelnia, instytucja, która prowadzi zarówno kursy i szkolenia z coachingu, może ubiegać się o akredytację na swój kurs. Wystarczy zgłosić taki kurs do niezależnej instytucji akredytującej. W zależności od ilości godzin, programu czy długości praktyki kurs może otrzymać akredytację na różnym poziomie (od podstawowego do mistrzowskiego).

Bardzo często zdarza się, że dzięki takiej akredytacji wystawionej na dany kurs osoba, która stara się o akredytację indywidualną, przechodzi ją w sposób uproszczony. Dzieje się tak, ponieważ udowodniła już swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie akredytowanym.

 

Dzięki temu, że podczas studiów podyplomowych w ALK dostarczymy 30 godzin akredytowanego kursu, studenci będą mogli otrzymać akredytację indywidualną w wersji uproszczonej, bez udowadniania kompetencji.

 

Jaka jest różnica między coachem certyfikowanym a akredytowanym?

 

Coach certyfikowany to coach, który uzyskał certyfikat dowolnej szkoły coachingu.

Coach akredytowany to coach oceniony przez niezależną instytucję, gdzie zostały ocenione jego standardy, etyka pracy, praktyka, kompetencje i rozwój zawodowy.

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights