robert

08 września 2015

Brak komentarzy

Home Edukacja coachingowa

Mentoring a doradztwo

Mentoring a doradztwo

W tym artykule przedstawimy różnice między tak modnymi obecnie formami rozwoju osobistego, jakimi są mentoring a doradztwo. Czym się tak naprawdę różnią? Czy są jakieś podobieństwa między nimi?

 

„Coaching i Mentoring w praktyce” – kilka słów o książce Macieja Bennewicza

 

Artykuł ten powstał na podstawie książki Macieja Bennewicza zatytułowanej „Coaching i Mentoring w praktyce”. Jest to publikacja przeznaczona dla wszystkich osób, które interesują się coachingiem. Szczególnie dla menedżerów, samodzielnych specjalistów pracujących przy zarządzaniu zasobami ludzkimi i potencjałem pracowniczym. Również będzie to doskonała pozycja dla studentów, którym nieobca jest przyszła kariera zawodowa i rozwój osobisty. Także osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają, dzięki tej książce usystematyzowany materiał do własnego szkolenia coachingowego.

Materiał ten będzie też doskonałym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie.  Poszczególne techniki i ćwiczenia zawarte w książce można wykorzystać do wspierania rozwoju lub prowadzenia szkoleń dla swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.  Dzięki niej zdobędziesz nowe umiejętności, które możesz też wykorzystać na przykład do zdobycia nowego zawodu. Publikacja ta pomoże Ci także usystematyzować wiedzę na temat rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu. Stanowi  ona pełny materiał kursu Coach Praktyk Biznesu realizowanego nieprzerwanie od roku 2007 w Norman Benett Academy, kursu akredytowanego przez European Mentoring & Coaching Council z certyfikatem EQA [European Quality Award].

 

Mentoring a doradztwo – mentoring

 

Mentoring rozumiany jako wykorzystywanie gotowych procedur i algorytmów wraz z dość ściśle zdefiniowaną metodą uczenia-trenowania. Najbliższy temu wzorcowi jest trening sportowy, w którym zarówno sposoby, jak i modele ćwiczeniowe są dość jasno sprecyzowane w poszczególnych dyscyplinach, także sposób dochodzenia do spodziewanego poziomu lub wyniku [rezultatu, który powinien być osiągnięty]. Mentoring zatem to obszar gotowych figur i dyrektywności.

 

Mentoring a doradztwo – doradztwo

 

Doradztwo, czyli Counseling, polega na dokonywaniu dyrektywnych wyborów metody postępowania. Natomiast wybór i dalsze działania prowadzące do rezultatu są całkowicie swobodne i pozbawione wyraźnej struktury. Klasyczne doradztwo miało początkowo zastosowanie w doradztwie matrymonialnym. Według ściśle określonych metod i założeń dokonywano oceny osobowości zainteresowanych. Potem według określonych ram i reguł dochodziło do spotkania wytypowanych osób. Dalsze budowanie relacji zależało już całkowicie od spotykającej się pary. W niemal identycznym modelu działa cała branża turystyczna. To również doradztwo. Oczywiście ma ono znakomite zastosowanie w edukacji dorosłych jako forma pośrednia pomiędzy mentoringiem i coachingiem partnerskim [pełna facylitacja].

 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights