robert

23 stycznia 2016

Brak komentarzy

Home kategoria 1

Ruszyła 26 edycja naszego kursu

Ruszyła 26 edycja naszego kursu

Wczoraj w drugiej siedzibie naszej firmy w Komorowie ruszyła 26 edycja kursu Coach Praktyk Biznesu. Kurs rozpoczął się 3-dniowym treningiem grupowym.

 

Coach Praktyk Biznesu to jedyny polski kurs z europejskim certyfikatem jakości EQA EMCC

 

European Mentoring & Coaching Council      European Quality Award

 

Kurs Coach Praktyk Biznesu rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym  przy zarządzaniu talentami. Dodatkowo osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Podobnie mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, w związku z tym będzie gotów do podjęcia samodzielnej praktyki coachingowej.

Ponadto wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń, oraz wypełniania zadań służbowych. Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

 

Najbliższy kurs Coach Praktyk Biznesu już 2 września 2016

 

Ilość miejsc ograniczona. Grupa może liczyć tylko 12 osób!

 

Przede wszystkim, efektem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu Coacha Praktyka Biznesu z European Quality Award EMCC (European Mentoring & Coaching Council) przyznanej kursowi Norman Benett Academy, jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych na podstawie nowoczesnej, światowej wiedzy edukacyjnej i coachingowej.

 

Ruszyła 26 edycja naszego kursu! Dla kogo? Warunki przystąpienia do kursu

 

 • aktywni zawodowo trenerzy biznesu, specjaliści HR, menedżerowie różnych szczebli i branż, nauczyciele oraz osoby z innych grup zawodowych: ze stażem zawodowym min. 3 lata lub ukończonymi studiami wyższymi [licencjat, lub magisterskie]
 • pisemne zgłoszenie
 • rozmowa rekrutacyjna
 • wpłata czesnego

 

KORZYŚCI:

 

Certyfikowany Coach Praktyk Biznesu uzyska kompetencje w zakresie na przykład:

 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich Klientów
 • Rozpoznawania postawy Klienta i dostosowania do niej własnego stylu komunikacyjnego
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów Klienta i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania Klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości Klienta oraz pracy z ich zmianą w realizacji postawionych celów

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE KURSU:

 

Kurs odbywa się w formie 4 zjazdów, trwających odpowiednio:

 • 3 dni (coaching grupowy z elementami treningu interpersonalnego)
 • 6 dni (I zjazd)
 • 6 dni (II zjazd)
 • 1 dzień (egzamin)

Ponadto zakładamy, że dzień szkoleniowy zaczyna się o godzinie 10:00 a kończy około godziny 21:00

 

Prowadzący kurs Coach Praktyk Biznesu:

 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights