robert

18 stycznia 2016

Brak komentarzy

Home kategoria 8

Superwizja coachingowa

Superwizja coachingowa

Superwizja coachingowa Grupowa i spotkanie z ciekawą osobą w II siedzibie Norman Benett

 

13:00-17:00 Superwizja grupowa – prowadzi Maciej Bennewicz (wstęp płatny 123 zł)

17:00-18:30 Kobiecość i elegancja w ubiorze – prowadzi Ula Kamińska (wstęp wolny)

 


Superwizja coachingowa grupowa – 13:00 – 17:00 prowadzi Maciej Bennewicz (wstęp płatny 123 zł)

 

 

Superwizja grupowa rozumiana jest w procesie coachingu lub mentoringu. Jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha. Wsparcie w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha, lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody.

Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego coacha. Trenera w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolonego w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które charakterystyczne dla jego stylu pracy. Na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie. Na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności. Dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub metroingowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego. Oraz szczególnego dobrostanu i jednocześnie nie będą w konflikcie z innymi ważnymi celami lub osobami w otoczeniu klienta. Tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha.

 

Więc…

 

Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych. Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha.

Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

 

Proponujemy dwa modele pracy superwizyjnej.

 

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych w danym stylu pracy.

Zgłoszenie na superrewizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminarza z wybranym coachem supervisorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania.

Superwizja grupowa, gdy uczestnikami superwizji jest kilku coachów. Każdy, z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabieranie głosu w czasie sesji. Chętny coach zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły, lub podejścia. Uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób. Skuteczne jest również użycie psychodramy, w której coach odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w rolę coacha. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza coach superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym.

Superwizja grupowa – zgłoszenie odbywa się poprzez zgłoszenie i potwierdzenie obecności oraz wniesienie opłaty w zaproponowanym terminie w kalendarium coachingów grupowych

 


Superwizja coachingowa – Kobiecość i elegancja w ubiorze – 17:00 – 18:30 prowadzi Ula Kamińska (wstęp wolny)

 

Kobiecość i elegancja w ubiorze, czyli jak w stylu formalnym łączyć klasykę z nowoczesnością, zawsze pozostając sobą

 

Warsztat ma na celu próbę przekroczenia wewnętrznych ograniczeń w samoocenie, ma wzmocnić akceptację JA TAKA, JAKA JESTEM, a następnie nauczyć jak odzwierciedlać to, co w sobie lubimy w ubiorze, zwłaszcza w kontekście pracy.

 

Scenariusz:

 

  • trzy atuty,
  • dwa mankamenty,
  • cecha charakteru, którą w sobie lubisz
  • powiem jak podkreślać konkretne atuty a jak tuszować ewentualne niedoskonałości, jak w ubiorze odzwierciedlać osobowość; omówię kolory, fasony, dodatki odzwierciedlające w garderobie kobiety takie cechy jak: siła, delikatność, lekkość, odwaga, dystans, profesjonalizm, optymizm, dynamizm (oraz inne, które zostaną wymienione przez uczestniczki)
  • przedstawię elementy garderoby, tzw. must have – bazę – z podziałem na typy sylwetki oraz osobowości i wynikające z tego różnice
  • powiem o różnicy między „opakowaniem” a „wnętrzem” człowieka oraz co to znaczy być wizytówką siebie samej
  • pytania

Czas spotkania: ok. 1,5 h.


 

Zapraszamy:

 


Informacje i zapisy: Magda Piotrowska tel. 667 951 75, magda.piotrowska@normanbenett.pl

 

Miejsce spotkania: II siedziba Norman Benett ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów


 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights