superwizna grupowa

robert

18 marca 2021

Brak komentarzy

Home Bez kategorii

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa dla coachów i mentorów

Superwizja grupowa

Przedwczoraj mieliśmy olbrzymią przyjemność poprowadzić kolejną już w tym roku superwizje grupową online dla profesjonalnych coachów i mentorów. Cieszymy się że możemy sobie nawzajem pomagać
superwizja grupowa
Następne spotkanie już 27 kwietnia – zostały 4 wolne miejsca. https://normanbenett.pl/courses/superwizja-grupowa/

Co to jest superwizja grupowa?

Superwizja grupowa rozumiana jest w procesie coachingu lub mentoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha, w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody. Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego coacha, trenera w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolonego w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które charakterystyczne dla jego stylu pracy. Jako przykład można wymienić podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

  • osoby związane z zawodem coacha lub mentora, które chcą omówić swój konkretny przypadek
  • obserwatorzy którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji grupowej:

  • zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności
  • podnosi Twoją zawodową wiarygodność
  • wyróżnia Cię jako profesjonalistę pracującego według najwyższych standardów
  • pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności
  • motywuje do odkryć i do wkładu własnego
  • otrzymanie akredytacji EIA potwierdza, że stosujesz dobre praktyki
  • dbałość o etykę zawodową

Co to jest superwizja?

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub metoringowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu. Jednocześnie nie będą one w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha. Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych.

Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha. Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesienie lub przeciwprzeniesienie. Pod tymi pojęciami kryje się nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

Proponujemy dwa modele pracy super-wizyjnej

O modelu indywidualnym  mówimy, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych w danym stylu pracy. Zgłoszenie na superrewizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminarza z wybranym coachem supervisorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania. Superwizja grupowa, gdy uczestnikami superwizji jest kilku coachów. Każdy, z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierani głosu w czasie sesji. Chętny coach zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania. Przepracowujemy go z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły, lub podejścia. Dzięki temu zainteresowany uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób, z różnym doświadczeniem w zawodzie.

Skuteczne jest również użycie psychodramy, w której coach odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w rolę coacha. Tę sekwencję można wielokrotnie powtarzać. Całością sytuacji zarządza coach superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym. Superwizja grupowa – zgłoszenie odbywa się poprzez zgłoszenie i potwierdzenie obecności oraz wniesienie opłaty w zaproponowanym terminie w kalendarium coachingów grupowych.

Zapisz się na najbliższą 27 kwietnia – mamy tylko 8 miejsc

150.00 DODAJ DO KOSZYKA

Verified by MonsterInsights