robert

05 listopada 2016

Brak komentarzy

Home kategoria 8

Superwizja w Norman Benett

Superwizja w Norman Benett

Superwizja w Norman Benett prowadzona jest cyklicznie co 3 miesiące zgodnie z globalnym kodem etycznym EMCC.

 

emcc

 

Profesjonalni coachowie dbają o swój rozwój dlatego uczestniczą w cyklicznych superwizjach. Wczoraj w Komorowie w siedzibie firmy Norman Benett odbyła się właśnie taka superwizja dla coachów, mentorów i trenerów. Następna już 20 stycznia – serdecznie zapraszamy. Wystarczy się zarejestrować 🙂

 

Dzięki takiej superwizji w Norman Benett:

  • dbasz o swój rozwój
  • odświeżasz swój warsztat coachingowy
  • poznajesz nowe techniki coachingowe i nowe podejścia
  • możesz rozwiązać swój zawodowy lub prywatny dylemat
  • odnawiasz relacje

 

Następna superwizja w Norman Benett już 20 stycznia 2017 – serdecznie zapraszamy!

 

Superwizja jest procesem uczenia się doświadczonego coacha przy wsparciu superwizora. Ma ona na celu lepsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych, podniesienie kompetencji oraz rozwój coacha. Wszystko po to, by jakość i efektywność procesu coachingu była na jak najwyższym poziomie! Coach, uczestnicząc regularnie w tego rodzaju sesjach ma możliwość zarówno szlifowania swojego warsztatu pracy, jak i wymiany informacji na temat konkretnego przypadku.

 

Superwizję grupową rozumiemy w procesie coachingu lub mentoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha. Wsparcie to przejawia się w prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą. A także w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha, lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody.

 

Superwizję grupową prowadzi doświadczony coach, trener w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolony w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które są charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

 

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights