robert

24 września 2016

Brak komentarzy

Home kategoria9

Coaching i Mentoring

Coaching i Mentoring

Coaching i Mentoring w pracy Menedżera – 2 dni warsztatu, 20-21 października 2016

 

Cel i korzyści szkolenia Coaching i Mentoring w pracy Menedżera

 

Celem głównym szkolenia Coaching i Mentoring w pracy Menedżera jest wzbogacenie warsztatu menadżerskiego uczestników o podejście coachingowe i mentoringowe.

 

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest coaching, a czym mentoring. Dowiecie się, jakie są kluczowe umiejętności coachingowe i mentoringowe oraz kiedy warto z nich korzystać. Zdobędziecie umiejętność wymiarowania celów zadawania pytań i coachingowego udzielania informacji zwrotnej.

 

coachin-mentoring-1200x450-1024x384

 

Prezentowany projekt Coaching i Mentoring w pracy Menedżera kładzie nacisk na wzmocnienie i wypracowanie umiejętności menedżerskich. W trakcie szkolenia trenerzy zadbają również o pole do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Warsztaty będą opierały się na praktycznym wymiarze niniejszej tematyki. Będziemy pracować na konkretnych sytuacjach, które są ważne, problemowe czy też wymagają sprecyzowania lub wzmocnienia zakresu kompetencji menedżerów. Tym samym będziemy przekładać wiedzę z niniejszych zakresów na praktyczne umiejętności. Uczestnicy powinni wynieść ze szkoleń wszystkie te elementy, dzięki którym wzmocnią swoją efektywność zawodową.

 

Zajęcia Coaching i Mentoring w pracy Menedżera będą prowadzone metodami warsztatowymi. Zastosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i specyfiki rzeczywistych sytuacji zawodowych uczestników. Zaproponujemy różnego rodzaju ćwiczenia służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

 

Program merytoryczny kursu Coaching i Mentoring w pracy Menedżera

 

Blok tematyczny Zawartość
Przewodzenie zespołowi – podstawowa umiejętność lidera 1.  Autodiagnoza stylu przewodzenia zespołem – model Blancharda2.  Dostosowywanie stylu kierowania do potrzeb zespołu i typu zadania
Kluczowe umiejętności
i narzędzia coachingowe/ mentoringowe
w pracy menedżera
1.   Czym jest, a czym nie jest coaching/mentoring?2.   Style kierowania a coaching/mentoring – analogie i różnice

3.   Kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy podejście tradycyjne w kierowaniu podwładnym

4.   Określanie celów i zasady budowania trafnych celów coachingowych

5.   Pytania i ich znaczenie w coachingu/mentoringu: rama celu i rama problemu – Model GROW

6.   Aktywne słuchanie i informacja zwrotna, czyli na czym polega dobra komunikacja z pracownikiem podczas coachingu/mentoringu?

 

 

Informacje organizacyjne

 

Miejsce:

 

Siedziba firmy Norman Benett – Komorów koło Warszawy 05-806,  ul. 3 Maja 11A,

Czas:

 

  • Warsztaty zostały zaplanowane na 2 dni szkoleniowe – 16 godzin zajęciowych (16 x 45 min)
  • Proponujemy pracę w godzinach:
  • Dzień 1: 9.00-17.00
  • Dzień 2: 9.00-16.00
  • Termin: 20-21 października 2016

 

Inwestycja:

 

Jesteśmy firmą, która stawia sobie za cel realizowanie bardzo wysokich standardów w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń. Jednocześnie dbamy o to, aby być konkurencyjni na rynku.

 

Cena 2-dniowego kursu wynosi 986 PLN netto + 23% VAT / os. (1212,78 zł brutto)

 

Cena zawiera:

  • Dwóch trenerów prowadzących
  • Materiały szkoleniowe
  • Pełne wyżywienie podczas szkolenia. Owoce, domowe ciasta, dwudaniowy obiad, napoje ciepłe i zimne bez limitów.
  • Certyfikaty dla uczestników

 


Trenerzy prowadzący kurs Coaching i Mentoring w pracy Menedżera:

 

 


Informacja i zapisy: Magda Piotrowska Tel. +48 667 951 752,  magda.piotrowska@normanbenett.pl ul. 3 Maja 11A, Komorów koło Warszawy

 

Bookings

1 212,78

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights