za osobę /
PLN

Zapytaj o cenę

Home Kursy

Coaching managerski

Coaching managerski

Nauczyciel

Robert Łężak

Kategoria

Akademia Managera

Uczestnicy kursu

Nie ma jeszcze uczestników

Recenzje kursu

Nie ma jeszcze recenzji

Coaching menadżerski to metoda pracy i współpracy, którą można wykorzystać w szerokim zakresie w różnych sytuacjach. Bazuje ona na komunikacji opartej na zadawaniu otwartych pytań, angażowaniu współpracowników w podejmowanie odpowiedzialności, w większym stopniu słuchaniu innych niż mówienia samemu, jak ma być.

Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na wspieranie motywacji pracowników do rozwoju i osiągania wyników spójnych z celami organizacji. Coaching menadżerski sprzyja rozwijaniu w organizacji postaw zgodnych z uniwersalnymi wartościami, jak odpowiedzialność, współpraca oparta na partnerstwie i szacunku, otwarta i konstruktywna komunikacja. Warsztat skierowany jest do menadżerów, liderów, pracowników działów HR, managerów projektów oraz trenerów. Warto wziąć udział w warsztacie, gdyż dostarcza on prostych rozwiązań/narzędzi, których zastosowanie w codziennej pracy z ludźmi może przynieść istotną zmianę polegającą na zwiększeniu zaangażowania i przyjmowaniu większej odpowiedzialności przez współpracowników.
 • Poznasz i nauczysz się stosować konkretne techniki i narzędzia coachingu menadżerskiego do natychmiastowego zastosowania w swojej pracy
 • Rozwiniesz swój styl kierowania i/lub współpracy
 • Nauczysz się w prosty sposób podnosić poziom zaangażowania i motywacji współpracowników

Cel warsztatów

Celem każdego z 20 warsztatów w programie Lider Pack jest przekazanie podczas 4 godzinnego spotkania praktycznych umiejętności podnoszących efektywność funkcjonowania menedżerów  głównie w środowisku zawodowym, ale także w życiu pozazawodowym. Na każdym warsztacie uczestnicy otrzymają 1-2 użyteczne narzędzia/ metody/ techniki do zastosowania zaraz po szkoleniu.

Korzyści dla Uczestnika

 • Zapoznanie z praktycznymi metodami zarządzania i efektywnego organizowania sobie pracy
 • Podniesienie efektywności funkcjonowania w pracy i życiu osobistym
 • Możliwość przećwiczenie umiejętności w bezpiecznych warunkach
 • Poznanie nowych koncepcji
 • Zapoznanie z podstawami psychologii zarządzania
 • Wzrost autorytetu i budowanie pewności siebie
 • Zminimalizowanie lub eliminacja negatywnych zjawisk w swoim środowisku pracy
 • Większa świadomość własnego potencjału, talentów etc.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost wydajności i zaangażowania menedżerów i ich zespołów
 • Większa świadomość menedżerska dotycząca praktyk zarządzania we własnej organizacji – możliwy punkt wyjścia do działań naprawczych
 • Poprawa komunikacji i relacji w zespołach
 • Wzrost świadomości zespołów, a co za co za tym idzie - współodpowiedzialność za wyniki, eliminacja konfliktów, samodzielne rozwiązywanie konfliktów w zespole
Uczestnicząc w warsztatach zdobędziesz kompetencje m.in. w zakresie:
 • Zarządzania zespołem
 • Budowania zaangażowania
 • Delegowania
 • Przekazywania feedbacku
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Przeprowadzania zespołu przez zmianę
 • Asertywnego reagowania
 • Rozwijania swojego zespołu
 • Prowadzenia trudnych rozmów
 • Zarządzania sobą w sposób bardziej efektywny

Każde warsztaty zaczynamy od diagnozy potrzeb Twoich i całego zespołu żeby idealnie dopasować narzędzia i program do potrzeb grupy.

 

Przygotowanie programu szkoleniowego dla Twojej grupy w 8 krokach:

1. Spotkanie ze sponsorem
2. Spotkanie diagnostyczne z grupą
3. Rozmowy indywidualne z uczestnikami
4. Dopasowanie programu do potrzeb grupy
5. Analiza programu ze sponsorem
6. Ostatnie poprawki do programu
7. Przeprowadzenie szkolenia
8. Ewaluacja procesu i folo up

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą wyznaczenie celów zadzwoń do nas lub napisz maila: Magda Piotrowska 667 951 752

Nasi nauczyciele

Robert Łężak

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
ZOBACZ PROFIL

Akredytowany Coach, Mentor, Asesor EMCC, Trener, Prezes EMCC Poland, Partner Zarządzający Norman Benett Group

Cena : zapytaj o cenę

Ilość miejsc : 10

Typologia : Akademia managera

Pytanie  Klikając poniżej, aby przesłać ten formularz, potwierdzasz, że zapoznałeś się i podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Odpowiednie linki znajdują się w stopce strony.


  Please prove you are human by selecting the house.

  Verified by MonsterInsights