robert

14 lutego 2018

Brak komentarzy

Home ever green

Czym jest przywództwo?

Czym jest przywództwo?

Czym jest przywództwo? Czym się różni przeciętny menedżer od przywódcy, lidera? O ile lider jest swego rodzaju artystą, menedżer jest po prostu rzemieślnikiem.

Gdyby zajrzeć do przeciętnej organizacji, dobrych liderów od dobrych menedżerów można odróżnić na pierwszy rzut oka. Menedżerowie pracują należycie, liderzy – z pasją. Pierwsi idą jak najstaranniej wcześniej wyznaczonymi szlakami, drudzy – poszukują nowych okazji i podejmują ryzyko. Menedżerowie realizują wizję narzuconą przez instytucję, prawidłowo zlecają i kontrolują, podczas gdy liderzy inspirują swoich pracowników, angażują ich do opracowania wizji, zachęcają do twórczego działania i niemal nieustannie doskonalą swoich podwładnych. Najlepszym probierzem kompetencji przywódczych są rozmowy z podwładnymi danej osoby. Ogromny szacunek i zaufanie wobec przełożonego, zgrany zespół, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, satysfakcja załogi z osiągnięć – oto przesłanki, aby sądzić, że na czele zespołu stoi przywódca.

Teoria cech jako najstarsza koncepcja zakłada, że istnieją cechy, niezbędne do efektywnego bycia przywódcą („przywódcą trzeba się urodzić”). Wśród takich czynników wymienia się: inteligencję, osiągnięcia szkolne, odpowiedzialność, aktywność i społeczne uczestnictwo oraz status ekonomiczno-socjalny.

Odpowiedź na pytanie „, Czy każdy człowiek może być liderem?” jest podobna do odpowiedzi na pytanie „, Czy każdy człowiek może być np. lekarzem?” Brzmi ona: Każdy, spełniający kryteria normy (intelektualnej, emocjonalnej, psychicznej) oraz dysponujący odpowiednim poziomem motywacji do realizacji tego celu.

Czym jest przywództwo – kluczowe elementy przywództwa:

  • zaufanie do podwładnych,
  • wypracowywanie wizji,
  • zachowanie spokoju,
  • zachęcanie do podejmowania ryzyka,
  • bycie ekspertem,
  • zachęcanie do różnicy zdań,
  • upraszczanie spraw.

Czym jest przywództwo?

Przywództwo należy rozumieć jako wytworzenie emocjonalnej relacji pomiędzy liderem (przywódcą) a tymi, którymi przewodzi. Dzięki temu personel ma chęć, aby podejmować wysiłki na rzecz wspólnego celu. Przywódcy inspirują pracowników, dostarczając im zarówno wizji i motywacji, wyznaczają kierunek rozwoju ludzi i organizacji jako całości. Przywództwo określa się także jako sposób zachowania jednostki, polegający na tym, że pod wpływem przywódcy, pracownicy zachowują się w sposób pożądany, zgodny z realizowaną strategią i kulturą organizacyjną, realizują zamierzone cele, rozwijając przy tym swoją osobowość i wysokie poczucie własnej wartości. Jest takie powiedzenie: rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić. Doskonale oddaje ono istotę roli przywódców w organizacji. Przywództwo nie może być realizowane samodzielnie, członkowie organizacji muszą akceptować przywódcę i chcieć być „przewodzonymi”. Lider powinien umieć skoordynować i zintegrować wysiłki grupy wokół wspólnych celów. Poza fachowością i autorytetem formalnym dobry kierownik musi być liderem, ponieważ efekty pracy przywódcy są nieporównywalnie większe od tradycyjnego kierownika.

Można zatem powiedzieć, że menedżer orientuje się na teraźniejszość i strukturę, przywódca na przyszłość i ludzi. Menedżer stabilizuje, utrzymuje obecny stan. Lider zmienia, tworzy nowe reguły gry, przewodzi członkom organizacji. Menedżer dąży do robienia rzeczy właściwie, a lider do robienia rzeczy właściwych i często ważniejsze jest dla niego, że te właściwe rzeczy nie są zrobione do końca właściwie. Zmienność otoczenia powoduje, że czekanie na osiągnięcie idealnego poziomu działań mogłoby odbić się źle na pozycji organizacji w otoczeniu. Władza menedżerów na ogół wynika z władzy formalnej. Przywódca nie zawsze taką posiada, ale za to może utrzymywać znakomite relacje z innymi, być ekspertem w jakiejś dziedzinie, mieć prawo do rozdawania kar czy nagród.

Twórzmy świat, do którego inni zechcą przynależeć

Jeśli chcesz otrzymywać więcej takich inspiracji coachingowych, zapisz się na newsletter

Źródło: Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:
NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka
„Zarządzanie zespołem”
Opracowanie: Krzysztof Jaśkiewicz
Akademia Morska Szczecin

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights