robert

23 grudnia 2015

Brak komentarzy

Home kategoria 1

Ostatnie miejsce

Ostatnie miejsce

Ostatnie miejsce na Kurs coachingowy – Coach Praktyk Biznesu – cena kursu 16 dni (270 godzin) – 13370 zł netto

Jedyny polski kurs z europejskim certyfikatem jakości EQA EMCC

 

Data
Cena
Osoby prowadzące
Informacja i zapisy
22-24.01.2016 – Coaching grupowy w formule treningu interpersonalnego
25.02-01.03.2016 – I zjazd merytoryczny
31.03-05.04.2016 – II zjazd merytoryczny
15.04.2016 – Egzamin
13 370 PLN netto
tel. 667 951 752

 

 

Coach Praktyk Biznesu EQA EMCC European Quality Award European Mentoring and Coaching Council

 

Ostatnie miejsce – Coach Praktyk Biznesu

 

Kurs coachingowy Coach Praktyk Biznesu rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym  przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Po ukończeniu kursu coachingowego podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej praktyki coachingowej.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń oraz wypełniania zadań służbowych. Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Efektem ukończenia kursu coachingowego będzie uzyskanie certyfikatu Coacha Praktyka Biznesu z European Quality Award EMCC (European Mentoring & Coaching Council) przyznanej kursowi Norman Benett Academy, jako pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową.

 

Dla kogo? Warunki przystąpienia

 

 • aktywni zawodowo trenerzy biznesu, specjaliści HR, menedżerowie różnych szczebli i branż, nauczyciele oraz osoby z innych grup zawodowych: ze stażem zawodowym min. 3 lata i/lub ukończonymi studiami wyższymi [licencjat, lub studia magisterskie]
 • pisemne zgłoszenie
 • rozmowa rekrutacyjna
 • wpłata czesnego

 

KURS COACHINGOWY KORZYŚCI:

 

Certyfikowany Coach Praktyk Biznesu uzyska kompetencje w zakresie:

 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich Klientów
 • Rozpoznawania postawy Klienta i dostosowania do niej własnego stylu komunikacyjnego
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów Klienta i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania Klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości Klienta oraz pracy z ich zmianą w realizacji postawionych celów

 

KURS COACHINGOWY SZCZEGÓŁOWE:

 

Kurs coachingowy odbywa się w formie 4 zjazdów, trwających odpowiednio:

 • 3 dni (coaching grupowy z elementami treningu interpersonalnego)
 • 6 dni (I zjazd)
 • 6 dni (II zjazd)
 • 1 dzień (egzamin)

 

Zakładamy, że dzień szkoleniowy zaczyna się o godzinie 10:00 a kończy około godziny 21:00

 

METODA SZKOLENIOWA:

 

Kurs coachingowy prowadzony jest metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego jest praktycznie ćwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień. Uczestnicy otrzymują zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych. Są szkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych. Każdy z uczestników prowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym, a także buduje własny program life coachingu. Ponadto każdy z uczestników kursu odbywa sesje superwizyjne.

Pomiędzy zjazdami wymagane jest przeprowadzanie sesji coachingowych w ramach wolontariatu w ilości 30 godzin.

 

KURS COACHINGOWY COACH PRAKTYK BIZNESU – PROGRAM

 

COACHING GRUPOWY Z ELEMENTAMI TRENINGU INTERPERSONALNEGO (3 dni)

 • Indywiduacja, czyli różnicowanie
 • Proces wglądu i zmiany osobiste
 • Proces grupowy

 

ZJAZDY MERYTORYCZNE

 

DEFINICJE COACHINGU I SESJA KONTRAKTOWA

 • Zasady pracy i plan pracy
 • Coaching jako metoda – definicje coachingu
 • Przed coachingiem. Kod etyki. Pierwsza Sesja kontraktowa

 

CELE I EFEKTY

 • Znaczenie osobistej mapy percepcyjnej
 • Znaczenie roli społecznej i mechanizmy jej nieświadomego definiowania przez klienta
 • Zasady ustalania trafnych celów
 • Coachingowa ekologia celu

 

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA W COACHINGU

 • Pierwsza pętla indukcyjna od nadawcy do odbiorcy
 • Błędy percepcyjne a przekłamania komunikacyjne
 • Czym są kanały komunikacyjne i percepcyjne i jak je wykorzystujemy?
 • Komunikacja i mikrokomunikacja – najnowsze odkrycia
 • Raport psychologiczny, czyli dopasowanie do klienta

 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W COACHINGU

 • Asocjacja i dysocjacja – kluczowe mechanizmy komunikacji wewnętrznej
 • Kalibrowanie zachowań klienta coachingu – wykorzystanie mikrokomunikacji i rozpoznawanie modalności
 • Rodzaje rzeczywistości i rodzaje uwagi
 • Zastosowanie Generatora Spójności – wypracowanie postawy spójności

 

OPROGRAMOWANIE KLIENTA

 • Czym jest kontrsugestywność i proaktywność
 • Metaprogramy jako software naszej osobowości
 • Zasada pacingu, w kontekście Metaprogramów i modalności, czyli podążanie za klientem
 • Pojęcie przekonania i różne metody pracy z przekonaniami

 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

 • Sprzężenie zwrotne – odkrycie S. Andreasa
 • Neurofizjologiczne i emocjonalne skutki sprzęgania

 

PUŁAPKI I POŻYTKI W STOSOWANIU LINGWISTYKI

 • Pojęcie instalacji werbalnej
 • Presupozycje – ich rozumienie i zastosowanie
 • Pułapki nominalizacji
 • Modalności typy wypowiedzi
 • Pytania w coachingu
 • Język progresywny i wypowiedzi proaktywne

 

PRACA Z RELACJAMI

 • Pojęcie udziałowców projektu, znaczenie postaw i potrzeb indywidualnych dla powodzenia projektu/celu
 • Praca coachingowa z relacjami w kontekście potrzeb i korzyści
 • Pozycje percepcyjne i ich wykorzystanie w pracy z relacjami trudnymi
 • Most Przekonań w sytuacji wewnętrznego oporu klienta
 • Most pomiędzy udziałowcami sytuacji coachingowej [Most wartości]
 • Technika Wszystkich Technik
 • Metoda Integracji Zasobów
 • Inwentarz zasobów
 • Wykorzystanie podejścia Walta Disneya

 

W DRODZE DO SZCZĘŚCIA

 • Koncepcja szczęścia a cele life coachingu
 • Podejście psychologii pozytywnej
 • Koncepcja i zbiór zasad prof. Tal Ben-Shahara
 • Stan flow [przepływu] i odkrycia prof. M. Csikszentmihalyi
 • Siła motywacji wewnętrznej a lingwistyka autosugestii
 • Praktyczny model uruchamiania zmiany w kierunku szczęścia

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DO 12 OSÓB

 

Zobacz co o kursie mówią uczestnicy:

 

 

 


 

INFORMACJA I ZAPISY:

Magda Piotrowska
tel. +48 667 951 752
e-mail: magda.piotrowska@normanbenett.pl

ul. 3 Maja 11A
05-806 Komorów

0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights