Akademia Trenera

Nauczyciel

Dorota Dańczak-Król

Kategoria

Szkolenia

Uczestnicy kursu

Nie ma jeszcze uczestników

Recenzje kursu

Nie ma jeszcze recenzji

Akademia Norman Benett zaprasza na 6-dniowy kurs:

Terminy kursu:

 • 17-18 września 2023 – I zjazd
 • 08-09 października 2023 – II zjazd
 • 15-16 października 2023 – III zjazd

Korzyści dla uczestnika:

W ciągu 6 dniowego kursu, jako certyfikowany trener uzyskasz kompetencje w zakresie:
 • Budowania własnej, etycznej postawy trenera,
 • Rozwoju zdolności autoprezentacyjnych,
 • Diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników,
 • Opracowywania programów i scenariuszy prowadzonych przez siebie szkoleń,
 • Przygotowywania i realizacji szkoleń metodami warsztatowymi,
 • Zarządzania grupą szkoleniową i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Program

DZIEŃ I: TRENER

Dzień pierwszy to część poświęcona trenerowi. Wypracujemy model cech, kompetencji i postaw, które powinien posiadać dobry trener. Uczestnicy w tym bloku zapoznają się też ze specyfiką roli zawodowej i zadaniami trenera.

Przećwiczymy umiejętności związane z profesjonalną autoprezentacją i ekspozycją publiczną realizując ćwiczenia przed kamerą video. Każdy otrzyma tu informacje zwrotne nt. swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Pierwszy, otwierający dzień będzie też miał na celu integrację wszystkich uczestników kursu, jako grupy.

1. Zasady pracy i plan pracy
a. Kryteria egzaminacyjne
b. Zasady pracy własnej
c. Podstawy komunikacji i zasady obowiązujące w trakcie zjazdów

2. Kim jesteśmy, co tutaj robimy?

a. Przedstawienie się i autoprezentacja
b. Zadania integracyjne dla uczestników kursu

3. Trener, jako osoba

a. Jakie cechy, wiedza i umiejętności potrzebne są dobremu trenerowi?
b. Jakimi zachowaniami i postawą budować autorytet i relacje z grupą?
c. Zachowania składające się na profesjonalizm trenera?
d. Na czym polega etyka tego zawodu?

4. Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna – praca z kamerą video

a. Świadomość wrażenia wywieranego na ludziach
b. Na co zwracają uwagę ludzie obserwując trenera?
c. Zasady skutecznej autoprezentacji - błędy, których należy unikać
d. Mowa ciała i vademecum gestu
e. Głos i dykcja
f. Radzenie sobie z tremą prezentacyjną

5. Podsumowanie dnia i zadanie domowe dla uczestników

6. Sesje konsultacyjne z trenerem prowadzącym kurs

DZIEŃ II i III:  PRZYGOTOWANIE I METODY PRACY

W trakcje tego bloku uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą potrafili przygotowywać szkolenia oraz dopasowywać je do grupy odbiorców. Powiemy o różnorodnych formach przekazywania wiedzy oraz o technikach prezentacji.

Uczestnicy przygotują wstępny projekt szkolenia w oparciu o wybrane tematy. W tym module otrzymają i prześledzą też narzędzia i techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników.

Zapoznają się ze sposobami wyboru metodologii i technik szkoleniowych w zależności od spodziewanych celów. Skoncentrujemy się na zasadach planowania szkolenia i tych elementach realizacji programu, które ułatwiają prowadzenie warsztatu.

Uczestnicy,  zdecydują też, jaki temat szkolenia będzie przez nich realizowany w ramach egzaminu certyfikacyjnego.

1. Projekt szkoleniowy

a. Na czym polega budowanie szkolenia od A do Z, od zamówienia do ewaluacji.
b. Jakie elementy składowe decydują o jakości szkolenia?

2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
a. Jak i po co warto diagnozować oczekiwania i potrzeby grupy?
b. Narzędzia i metody diagnozy potrzeb szkoleniowych.

3. Planowanie i przygotowanie szkolenia
a. Zasady planowania szkolenia: czas, przebieg, metody, przerwy itp.
b. Jak zdiagnozowane potrzeby przekładać na cele szkoleniowe?
c. Zasady budowania i ustalania celów szkolenia (Wiedza-Umiejętności-Postawy)
d. Jak cele przekładać na metody?
e. Jak dobierać i selekcjonować treści?
f. Idealna struktura szkolenia
g. Plan właściwy i plan operacyjny – zasady tworzenia
h. Zasady pisania programów szkoleniowych - co powinny zawierać?
i. Przygotowanie pomocy i sprzętu szkoleniowego
j. Kryteria wyboru miejsca

4. Metody szkoleniowe
a. Metody szkoleniowe: od wykładu po coaching.
b. Jak szybko i kreatywnie tworzyć ćwiczenia, zadania, gry szkoleniowe?

5. Podsumowanie sesji i zadanie domowe dla uczestników
6. Ciąg dalszy sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym kurs
 

DZIEŃ IV:  UCZESTNIK I GRUPA

W trakcie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania grupy szkoleniowej. Nazwane zostaną te zjawiska i procesy, które zachodzą w grupie w trakcie szkolenia. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami modelowania pożądanych zachowań i motywowania grupy, jako całości.

Uczestnicy zapoznają się też z typologią postaw osób szkolonych i sposobami radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

1. Grupa szkoleniowa

a. Podstawowe zasady i etapy procesu grupowego
b. Procesy i zjawiska zachodzące w grupie podczas szkolenia
c. Zasady budowania relacji z grupą
d. Jak rozpoznawać role grupowe?
e. Rodzaje grup

2. Praca z grupą szkoleniową
a. Jak uczą się dorośli – co lubią, a czego nie lubią?
b. Jak zauważać i reagować na newralgiczne momenty procesu grupowego?
c. Metody i narzędzia motywowania i aktywizowania uczestników
d. Lider nieformalny w grupie
e. Trudni uczestnicy i ich zachowania – jak radzić sobie z „trudnym” uczestnikiem
f. Jak radzić sobie z „trudną” grupą?

3. Podsumowanie zjazdu i zadanie domowe dla uczestników

DZIEŃ V:   PRÓBA GENERALNA

Podczas piątego dnia i warsztatów zajmiemy połączeniem i doskonaleniem wykorzystania w praktyce wszystkich dotychczas omawianych zagadnień. Uczestnicy przed kamerą przećwiczą różne sposoby prowadzenia szkolenia, aktywizowania grupy, odpowiadania na trudne pytania. Będzie to swego rodzaju próba generalna przed własnym szkoleniem egzaminacyjnym.

W tym module wnioski będą budowane na podstawie rzeczywistych prezentacji samych uczestników. Zastosowana zostanie metoda sekwencyjnego uczenia się na podstawie analizy kolejnych prezentacji i wyciąganych wniosków. Każdy z uczestników po raz kolejny otrzyma informacje zwrotne, będzie tez mógł zaobserwować postęp w rozwoju swoich kompetencji.

1.  Przed samym rozpoczęciem szkolenia
a. Zasady aranżacji sali szkoleniowej.
b. Sprawdzenie sprzętu
c. Kontakt z grupą przy wejściu

2. W trakcie szkolenia
a. Wielkość grupy a forma pracy
b. Wykorzystywanie wiedzy na temat procesu grupowego toku szkolenia
c. Praca samodzielna i praca w parze trenerskiej – sztuka uzupełniania się
d. Zasady pracy z prezentacją, rzutnikiem, kamerą, mikrofonem itp.?

3. Po szkoleniu
a. Metody badania satysfakcji uczestników
b. Narzędzia ewaluacji krótko- i długofalowej szkolenia

4. Podsumowanie dnia
5. Ciąg dalszy sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącymi kurs

DZIEŃ VI:   EGZAMIN

W tej części uczestnicy zaprezentują próbki swoich rzeczywistych wystąpień przygotowywanych w ciągu całego kursu pod superwizją trenerów prowadzących.

Moduły szkolenia zostaną po kolei nagrywane kamerą video i na koniec dnia omówione przez komisję egzaminacyjną pod kątem mocnych stron i obszarów do poprawy.

Egzamin praktyczny zostanie poprzedzony egzaminem teoretycznym – test wiedzy.

1. Egzamin – część teoretyczna
2. Egzamin – część praktyczna
3. Informacja zwrotna od komisji egzaminacyjnej
4. Ogłoszenie wyników egzaminów i wręczenie certyfikatów
5. Droga jaką przeszliśmy – Podsumowanie całego kursu
6. List do siebie samego – określenie celów długofalowych dotyczących własnego rozwoju trenerskiego

Metody pracy:

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu kurs zostanie zrealizowany w formie trzech duwdniowych szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi, stosujemy różnego rodzaju zaprojektowane przez nas gry, case-study, zadania grupowe i indywidualne. Odwołamy się do doświadczeń i rzeczywistych wystąpień uczestników i zaproponujemy ćwiczenia, techniki służące autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

Procent ćwiczeń praktycznych do wykładów wynosi w naszej metodologii 80% do 20%, a zajęcia prowadzimy interaktywnie w kameralnych grupach od 6 do 12 osób.
Kurs zakończy się egzaminem praktycznym nabytych umiejętności.

Certyfikat:

Efektem ukończenia kursu oraz zdanego egzaminu będzie uzyskanie certyfikatu:
Certyfikowany Trener Praktyk

Akademia Trenera Norman Benett

Prowadząca:

Dorota Dańczak-Król
Trener, coach, mentor z 15 letnim doświadczeniem w szkoleniach, warsztatach, team building, indywidualnych i zespołowych procesach coachingowych, sprzedaży.
Specjalizuje się w: długofalowych projektach rozwojowych typu: Akademia Trenera, Akademia Managera, Akademia Handlowca oraz różnego rodzaju projektach interwencyjnych .
Pracuję z: managerami wszystkich szczebli, trenerami wewnętrznymi, pracownikami działów wsparcia, urzędnikami, handlowcami. W wielu branżach, takich jak: administracja państwowa, branża produkcyjna, chemiczna, motoryzacja, spedycyjna, farmacja, FMCG, przemysł, finanse i bankowość, edukacyjna, instytucje publiczne i wiele innych.

Lokalizacja:

Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej.
Norman Benett
Ul. 3-go Maja 11a
05-806 Komorów k. Warszawy

Co mówią uczestnicy poprzedniej edycji

Nauczyłem się praktycznego przygotowania szkolenia i połączenia wiedzy teoretycznej, którą mam z angażującymi ćwiczeniami.

Kurs dający praktyczną wiedzę, dużo ćwiczeń, przykładów czyli tego co najbardziej cenne. Świetna organizacja całego kursu. Czuje się przygotowana do prowadzenia kursów i szkoleń.

Polecam każdej osobie, nie tylko tej, która chce być trenerem.

Miejsce, atmosfera, prowadząca, jej wiedza i doświadczenie to składowe wspaniałej podróży, którą mogłem odbyć.

Polecam kurs wszystkim, którzy marzą o tym, by prowadzić szkolenia a potrzebują warsztatu oraz usystematyzowanej wiedzy.

Warto wziąć udział w kursie aby podnieść swoje umiejętności przekazywania informacji do grupy.

Następna edycja już we wrześniu 2023

Jeśli masz pytania zadzwoń :)

Magda Piotrowska tel. 667 951 752

Key Account Manager

Zgłoś chęć udziału:

Najlepsza szkoła Trenerów w Polsce

21 lat doświadczeń w prowadzeniu szkoleń

Nasi nauczyciele

Trener, coach, manager projektów, konsultant, doradca handlowy w firmach szkoleniowo-coachingowych.

Cena : 4500 PLN

Ilość miejsc : 12

Poziom trudności : Pośredni

Lokalizacja : Siedziba Norman Benett

Typologia : TEMPORARY

Pytanie  Klikając poniżej, aby przesłać ten formularz, potwierdzasz, że zapoznałeś się i podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Odpowiednie linki znajdują się w stopce strony.  Please prove you are human by selecting the house.

  Verified by MonsterInsights